ต่อไปเราจะได้พบกับแบบ้านสีเขียวกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้าที่ได้รวมรวมแบบตัวอย่างบ้านสีฟ้าไปให้ชมกันแล้ว บ้านสีเขียวเป็นอีก 1 สีที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยเช่นกัน ใครที่ปลูกต้นไม้เยอะๆรวบตัวบ้านและทาสีบ้านด้วยสีเขียวจะช่วยให้ความร่มเย็นดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น babbaan.in ได้รวบรวมแบบบ้านทั้งสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มมาไว้ให้คนที่กำลังคิดจะทาสีบ้านได้ดูไว้เป็นตัวอย่าง


ความหมายของสีเขียว
สีเขียวหมายถึงความเป็นธรรมชาติ หมายถึงสิ่งแวดล้อม แต่ในบางประเทศสีเขียวอาจจะมีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ในประเทศจีนสีเขียวแสดงถึงความไม่ซื้อสัตย์เป็นสัญลักษณ์ของความนอกใจ ในประเทศอิสาราเอลสีเขียวหมายถึงสัญลักษณ์ของข่าวร้าย บ้านสีเขียวนิยมทาสีตัดกันกับสีขาวเป็นส่วนมากซึ่งให้ความรู้สึกเย็นนวลตามากขึ้นด้วย

สีที่คลายคลึงกับสีเขียว
สีเขียวเป็นสีผสมระหว่างแมีสี 2 สีคือ สีน้ำเงิน กับ สีเหลือง เพราะฉะนั้นสีที่คล้ายคลึงกับสีเขียวก็คือสีน้ำเงินและสีเหลือ หากลองไล่ระดับความเข้มของสีแล้วในบางครั้งเราจะเห็นว่าบ้านสีเขียวนั้นมีลักษณะเหมือนสีเหลืองหรือในบางทีอาจจะเหมือนสีฟ้าในมุมมองที่แตกต่างกัน สำหรับสีเขียวทาบ้านในปัจจุบันที่นำมาขายมีสีหลายระดับความเข้มมากสามารถเลือกตามความต้องการได้เลย

แบบบ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว
บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว


บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว


ทาสีบ้านภายในด้วยสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

บ้านสีเขียว

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.