อาคาร หอพัก หรือบ้านที่มีดาดฟ้าสำหรับเอาใว้ใช้งานควรจะออกแบบดาดฟ้าให้สามารถระบายน้ำได้ดี  และการจะที่ดาดฟ้าระบายน้ำได้ดีจะลดปัญหาน้ำขังบนดาดฟ้าได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะระบบป้องกันน้ำซึมดาดฟ้าแต่เราก็ต้องออกแบบให้ดาดฟ้าระบายน้ำได้ดีเพราะหากน้ำขังที่ดาดฟ้านานๆจะทำให้เกิดการรั่วซึมได้ ดาดฟ้าของอาคารไหนที่มีน้ำขังอยู่หลัง 48 ชั่วโมงหลังฝนตกถือว่ามีแนวโน้มเกิดปัญหาน้ำขัง และหากใครไม่ได้ขึ้นบนดาดฟ้าบ่อยๆให้สังเกตุว่ามีตะไคร้นำสีเขียวขึ้นบนดาดฟ้าหรือเปล่าวหากมีแปลว่านำบนดาดฟ้าระบายได้ไม่ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการรั่วซึม


ดีไซน์การออกแบบดาดฟ้าให้น้ำไหลได้ดีมีกี่แบบ?
ระบบระบายน้ำบนดาดฟ้า
ระบบระบายน้ำบนดาดฟ้า
ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมี 3 แบบคือ
1. Scupper Drains แบบที่ให้น้ำไหลออกทั่้ง 2 ข้างของดาดฟ้า วิธีนี้จะเทพื้นดาดฟ้าให้ตรงกลางให้สูงและสโลปต่ำลงไปยังด้านข้างซึ่งจะทำให้น้ำไหลออกด้านข้าง ซึ่งจะมีต้องมีช่องรับน้ำและรางน้ำต่อออกนอกตัวอาคารระบายไปยังที่ทิ้งน้ำ
2. Internal Drains แบบที่ให้น้ำไหลลงตรงศูนย์กลางของดาดฟ้า วิธีนี้่จะเทพื้นรอบๆข้างให้สูงเพื่อให้น้ำไหลลงตรงกลางลักษณะคล้ายการะบายน้ำแบบสะดือ ท่องระบายน้ำต้องมีขนาดใหญ่พอให้สามารถรับน้ำทั้งหมดจากทั่วดาดฟ้าได้ โดยด่อระบายน้ำจะอยู่ภายในตัวอาคาร
สะดือท่อระบายน้ำดาดฟ้า
สะดือท่อระบายน้ำดาดฟ้า

ตัวอย่างการวางตำแหน่งท่อระบายน้ำแบบ Internal Drains
ตัวอย่างการวางตำแหน่งท่อระบายน้ำแบบ Internal Drains

3. Gutter and Downspouts แบบที่ให้น้ำออกด้านหลังของอาคารวิธีนี้จะเทพื้นดาดฟ้าด้านหน้าให้สูงและน้ำจะไหลออกไปยังด้านหลังอาคารหรือทางใดทางหนึ่ง เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการระบายน้ำออกทางด้านหลัง

สาเหตุของน้ำท่วมขังดาดฟ้าเกิดจากอะไร?
น้ำท่วมดาดฟ้า
น้ำท่วมดาดฟ้า

1. ดาดฟ้าไม่มีความลาดหรือสโลปเพียงพอให้น้ำไหลได้ดี
2. ท่อระบายน้ำไม่เพียงพอหรือมีขนาดเล็กเกินไป
3. ท่อระบายน้ำอุดตัน

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.