ถ้าเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราจะมองข้ามไปไม่ได้นั่นก็คือการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นั่นเอง เพราะพิธีนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเราให้ความสำคัญ เนื่องจากคนไทยเรามีความเชื่อที่ว่าการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นั่นคือการเสริมสิริมงคลให้กับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ซื้อมาใหม่ บ้านหลังเก่าที่ซื้อต่อมา หรือว่าจะเป็นการต่อเติมบ้านก็แล้วแต่ อีกทั้งยังเป็นการการแสดงความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณตามบ้านเรือนนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังเป็นวันที่รวมญาติมิตรให้มาเจอหน้าพร้อมกันเพื่อมาแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านอีกด้วย
พิธีขึ้นบ้านใหม่
พิธีขึ้นบ้านใหม่

พิธีเข้าบ้านใหม่

ในการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอนนั่นก็คือพิธีเข้าบ้านใหม่ ซึ่งเป็นพิธีที่เจ้าของบ้านจะต้องทำก่อนพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยจะเป็นพิธีที่ให้หัวหน้าครอบครัวหรือว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้ทำพิธีทั้งหมด นั่นก็คือการอัญเชิญพระพุทธรูปประจำบ้านเข้ามาที่บ้านเพื่อคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไป ในขั้นตอนนี้ให้จุดธูปเทียนเพื่อเป็นการบูชา แล้วอธิษฐานเพื่อบอกกล่าวแก่องค์พระให้ท่านเข้ามาปกป้องคุ้มครองบ้านให้คนในบ้านมีความสุขความเจริญ และมีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเอง สำหรับบางบ้านจะมีการนิมนต์พระมา 1 รูปให้มาพรมน้ำมนต์ที่ปลุกเสกมาแล้วไปตามห้องต่างๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าคือการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไป และเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน และมีการอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งเจ้าที่ และสัมภเวสีที่อยู่บริเวณบ้านอีกด้วย

พิธีขึ้นบ้านใหม่

ในการจัดพิธีขึ้นบ้านใหม่นั้นจะเป็นพิธีที่ใหญ่โตหรือว่าจะเป็นพิธีที่เล็กๆ ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าต้องการจัดอย่างไร และมีกำลังทรัพย์ในการจัดพิธีมากหน่อยแค่ไหน ซึ่งในการทำพิธีที่ไม่ว่าจะเป็นพิธีที่เล็กๆ หรือใหญ่โตนั้นก็มีความหมายต่อคนในบ้านเท่าๆ กัน ซึ่งความหมายของการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็เพื่อที่จะสร้างเสริมความเป็นสิริมลคลให้กับบ้าน รวมถึงคนในบ้านอีกด้วย อีกทั้งเจ้าของบ้านสามารถเชิญชวนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าญาติมิตรมาร่วมทำพิธี และมีการเฉลิมฉลองงานขึ้นบ้านใหม่ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความสนุกสนาน เป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านไปในตัว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านมีความต้องการมีความต้องการที่จะจัดงานฉลองหรือไม่ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านนั่นเอง

สิ่งที่ใช้ในการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่

1. ดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธรูป ผลไม้ และสิ่งมงคลต่างๆ เพื่อใช้ในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางบ้านนั้นจะมีการถวายขนมไทยที่มีชื่อมงคลถวายให้แก่พระอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทองหยิบ ทองหยอด ก็ได้
2. ผู้อาวุโส ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกผู้อาวุโสที่เป็นผู้ชายเพราะว่าในการทำพิธีนั้นจะง่ายต่อการถวายของให้กับพระ และเป็นผู้ถือพระพุทธรูปเข้าบ้าน แล้วให้คนในบ้านเดินตามเข้าไปนั่นเอง
3. พระสงฆ์ที่นิมนต์มาทำพิธี ซึ่งจำนวนของพระสงฆ์นั้นจะมีจำนวน 5, 6 หรือ 9 รูป ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าต้องการให้มากี่รูป นอกจากนี้ก็จะมีการเตรียมผ้าขาว กระถางธูป เชิงเทียน โต๊ะหมู่บูชาไว้ด้านขวามือของพระสงฆ์ในตอนทำพิธี

ขั้นตอนการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่

1.พระสงฆ์ที่เรานิมนต์มาที่บ้านจะเดินเข้ามาในบ้านเพื่อเริ่มขั้นตอนการทำพิธี โดยจะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับมัคทายก ที่จะเป็นคนคอยช่วยเหลือให้พิธีต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี

2.เจ้าภาพหรือเจ้าของบ้านจุดเทียนเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นมัคทายกจะเริ่มเป็นคนนำสวดกล่าวคำบูชา กราบไหว้ และอาราธนาศีลจากพระสงฆ์ให้กับเจ้าของบ้าน และคนในบ้าน

3.พระสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นขั้นตอนอาราธนาพระปริตร จากนั้นให้เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์และพระสงฆ์จะเริ่มสวด
4.หลังจากที่พระสงฆ์ทำการสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพจะถวายภัตราหารให้แก่พระสงฆ์บริเวณด้านหน้า แล้วมัคทายกจะเป็นผู้กล่าวนำคำถวายให้แก่พระสงฆ์ หลังจากนั้นให้พระสงฆ์ฉันภัตราหารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจะเริ่มทำพิธีการขั้นต่อไป

5.หลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตราหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพจะถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์และอนุโมทนาบุญ

6.เมื่อถวายเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรวดน้ำให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ให้แก่สิ่งต่างๆ ที่เราต้องการจะอุทิศส่วนกุศลให้ และคนในบ้านก็จะได้รีบศีลรับพรจากพระสงฆ์

7.ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของการเจิมบ้านเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ซึ่งพระสงฆ์ผู้เป็นประธานจะเป็นผู้เจิม และพระสงฆ์ที่เหลือจะเป็นผู้ทำการเจริญชัยมงคลคาถาในขณะที่พระสงฆ์ประธานกำลังเจิม รวมถึงการพรมน้ำมนต์รอบบ้าน และมีการโปรยทรายเสก แต่ถ้าหากว่าบ้านไหนที่มีการโปรยเสกมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกก็ได้

8.ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการให้เจ้าภาพกราบพระรัตนตรัยเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นพิธี และพระสงฆ์จะเดินทางกลับ ซึ่งหลังจากนี้เจ้าบ้านก็อาจจะเชิญชวนเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักเข้ามาสังสรรค์กัน

พิธีขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นพิธีที่เราจะเห็นกันโดยทั่วไป หลังจากที่เจ้าของบ้านซื้อบ้านใหม่หรือว่ามีการสร้างบ้านเสร็จแล้ว ไม่ว่าบ้านหลังไหนก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่ทุกครั้งก่อนการเข้ามาอยู่ในบ้านของคนในบ้าน สำหรับบ้านที่มีกำลังทรัพย์ก็อาจจะมีการจัดที่ใหญ่โตขึ้นมาหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คนในบ้าน และเจ้าของบ้านต้องการจะได้รับนั่นก็คือการสร้างความเป็นสิริมงคล ปัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากบ้าน ตามความเชื่อของคนไทยเรานั่นเอง

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.