พอดีเล่นเน็ตแล้วคนหาบ้านหลังเล็กๆของญี่ปุ่นดูก็เลยได้ได้แบบตัวอย่างบ้านหลังเล็กๆของเว็บในภาษาญี่ปุ่นมาฝาก ซึ่งสไตล์บ้านหลังเล็กๆของญี่ปุ่นนั้นชอบที่จะสร้างบ้านด้วยไม้เป็นเหล็ก อาจจะเป็นเพราะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีแผ่นดินไหวบ่อยการสร้างบ้านด้วยไม้จะมีความยืดยุ่นมากกว่าการสร้างบ้านด้วยปูน ถึงแม้เทคโนโลยีของการสร้างบ้านด้วยปูนในประเทศญี่ปุ่นจะมีความก้าวหน้าจะสามารถยืดยุ่นต่อแผน่ดินไหวแต่การสร้างบ้านด้วยไม้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ babaan.in ได้รวบรวมแบบตัวอย่างบ้านหลังเล็กๆจากเว็บไซต์ในประเทศญี่ปุ่นมาฝาก

รูปบ้านตัวอย่างที่เราเอามาให้ชมนั้นบางหลังก็ไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่น แต่เป็นตัวอย่างที่เว็บไซต์ของญีปุ่นได้เอามาให้ชาวญี่ปุ่นได้ดูเพื่อให้เกิดไอเดียนำไปประยุกต์การใช้งานได้
จุดเด่นของบ้านหลังเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่น
- ยกพื้น บ้านหลังเล็กๆที่สร้างด้วยไม้ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นนิยมยกพื้นขึ้นมาประมาณ 1 ฟุต และทำเป็นระเบียงไม้รอบตัวบ้านซึ่งมีข้อดีคือป้องกันสัตว์เข้าบ้านได้ยากขึ้น
- ฉนวนกันความร้อน บ้านหลังเล็กๆหลังคาต่ำๆของญี่ปุ่นจะมีการปูฉวนกันความร้อนใต้นหลังคาทุกครั้ง เพื่อป้องกันความร้อนและเสียบฝนรบกวนเวลางฝนตกได้อีกด้วย
- เน้นการใช้ไม้เป็นวัสดุ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นนั้นจะเน้นการใช้ไม้เป็นหลักในการก่อสร้าง มีข้อดีคือสามารถตัด ตกแต่งได้ตามแบบที่ต้องการและยังสามารถรื้อไปสร้างหรือทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้

สำหรับคนที่กำลังมองหาแบบบ้านหลังเล็กอยู่กันง่ายๆแบบพ่อ แม่ ลูก ก็ลองชมตัวอย่างการออกแบบภายนอกบ้านหลังเล็กๆ ซึ่งเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้การใช้วัสดุที่ถูกกว่าไม้โดยการใช้อิฐหรือวัสดุอื่นๆที่เรามีก็ได้

บ้านหลังเล็กๆ

 

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ


บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

บ้านหลังเล็กๆ
บ้านหลังเล็กๆ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.