แบบบ้านสองช้นที่มีเสาคู่ด้านหน้าบ้านเป็นบ้านที่ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากวัฒนธรรมแถวตรุก กรีก หรือแถวๆอาณาจักรทรอยในอดีต เราจะเห็นบ้านสไตลนี้ในละครดังหลังข่าวเป็นบ้านของพระเอกหรือนางเอกที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งแน่นอนว่าแบบบ้านสองชั้นสไตล์นี้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงทั้งเรื่องการออกแบบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง คนที่กำลังมอหาแบบบ้านสองชั้นหรูๆก็ลองชมแบบตัวอย่างบ้านสไตล์ตุรกีที่เรานำมาฝากได้เลย

ลักษณะการออกแบบบ้านทรงกรีก ตุรกี จะมีเสาคู่ด้านหน้าประตูเข้าบ้านขนาดใหญ่อาจจะสูงไปจนถึงหลังคาบ้านชั้นสองหรือบ้านบางหลังอาจจะทำให้ส่วนของชั้นสองเป็นระเปียงสำหรับเดินออกมาพักผ่อนได้ ประตูทางเข้าบ้านจะเป็นประตูทรงสูงขนาดใหญ่เป็นแบบบ้านสองชั้นที่ดูแล้วให้ความรู้สึกหรูหรา อลังการ เหมือนกับว่ากำลังจะเดินเข้าสู่ปราสาทหรือวิหาร หน้าต่างจะใช้ทรงสีเปลี่ยมผืนผ้าสูงเพื่อให้เข้ากับกับประตู

รูปทรงของบ้านจะเป็นบ้านหน้ากว้างขนาดใหญ่มีประตูอยู่ตรงกลาง หลังคาส่วนใหญ่จะใช้ทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องเป็นหลัก สำหรับการนำแบบบ้านสองชั้นสไตล์นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศสักเท่าไหร่นัก เพียงแต่เราเพิ่มจำนวนหน้าต่างให้มากขึ้นเพื่อให้ลมไหลเข้ามาในตัวบ้านมากขึ้น แต่จะมีปัญหาก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะบ้านทรงนี้ต้องก่อสร้างด้วยปูนซีเมนต์ทั้งหลังและต้องใข้ฝีมือช่างที่มีความชำนาญเพื่อให้ออกมาดูสวยงามเหมือนกับแบบตัวอย่าง เราสามารถเสริมความสวยงามให้กับเสาคู่หน้าด้วยการตกแต่งด้วยกระเบื้องหินหรือหล่อให้เป็นเสากลมขนาดใหญ่ก็ได้

แบบบ้านสองชั้นทรงกรีก ตุรกี

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น


แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น


แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น กรีก ตุรกี
แบบบ้านสองชั้น
 

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.