โดยปกติแล้วแบบบ้านสองชั้นส่วนใหญ่จะมีบันไดทางขึ้นชั้นสองอยู่ภายในตัวบ้าน แต่ก็มีบางคนนิยมออกแบบบ้านสองชั้นให้มีบันไดทางขึ้นชั้นสองอยู่หน้าบ้าน เพื่อให้แขกที่มาบ้านสามารถเดินขึ้นมาบนชั้นสองได้เลยง่ายๆไม่ต้องเข้าไปในตัวบ้าน babbaan.in จึงได้รวบรวมภาพตัวอย่างของบ้านสองชั้นที่สามารถให้เจ้าของบ้านและผู้มาเยือนได้เดินขึ้นไปบนระเบียงชั้นสองของตัวบ้านได้เลย

แบบบ้านสองชั้นมีบันไดทางขึ้นหน้าบ้านดีอย่างไร
- เหมาะสำหรับคนที่ใช้ระเบียงบ้านชั้นสองเป็นสถานที่ต้อนรับแขก บ้านใครที่ติดกับชายทะเลหรือมีวิวสวยๆที่ต้องการให้แขกที่มาบ้านได้ชมเวลามาเยี่ยมบ้านของเรา ก็นิยมสร้างบันได้ขึ้นบนชั้นสองโดยตรงเลยเพื่อไม่ให้แขกต้องเสียเวลาเดินเข้าบ้าน

- บ้านเช่า สำหรับคนที่ต้องการทำบ้านของตัวเองเป็นบ้านเช่าเพื่อแบ่งให้คนมาเช่าให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง การทำบันไดขึ้นชั้นสองหน้าบ้านเลยก็เป็นการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและสะดวกสำรหับผู้เช่าในการเข้า-ออกบ้าน

- ร้านค้า สำหรับคนที่ทำบ้านของตัวเองเป็นร้านค้าหรือเป็นสถานที่คนมารวมกันเยอะ การสร้างบันไดบ้านขึ้นชั้นสองทำให้เราไม่ต้องเดินผ่าเข้าไปในตัวบ้าน สำหรับคนรักษสันโดด

- ชั้น 1 เป็นโรงจอดรถ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่สำหรับการเก็บรถอาจจะทำชั้นหนึ่งของตัวบ้านเป็นโรงจอดรถ และทำบันไดขึ้นชั้นสองด้านหน้าบ้านสำหรับให้ผู้ที่อยู่อาศัยและแขกที่มาเยี่ยมบ้านเดินขึ้นชั้นสองซึ่งเป็นห้องรับแขกได้เลย

แบบบ้านสองชั้นที่มีบันได้อยู่ด้านหน้าบ้านนั้นมักจะเป็นแบบบ้านในสมัยเก่าๆ ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมแล้ว เท่าที่เห็นส่วนมากจะเป็นร้านค้า หรือภัตราคาร ที่ทำสวนอาหารชั้นบนและชั้นล่างและมีบันไดให้แขกขึ้นไปได้ง่ายๆ

แบบบ้านสองชั้น

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้นมีบันไดหน้าบ้าน

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.