แบบบ้านราคาไม่เกินล้านมีทั้งแบบบ้านชั้นเดียวและบ้าน 2 ชั้น ไม่น่าเชื่อว่าเงิน 1 ล้านจะสามารถสร้างบ้าน 2 ชั้นสวยๆได้เช่นกัน เรามีตัวอย่างแบบบ้านราคาไม่เกินล้านจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครที่ได้ออกแบบและวางแปลนไว้ให้แล้ว คุณสามารถเลือกดูและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบตามต้องการได้เลย บ้านบางหลังอาจจะเกิน 1 ล้านมาหลักหมื่นบ้างแต่ก็สามารถลดราคาส่วนอื่นลงมาได้เช่นกัน เชิญพบกับแบบบ้านราคาไม่เกินล้าน 30 แบบที่นำแบบมาจากสำนักการโยธาได้เลย

แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน 2 ชั้น


แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน

แบบบ้านราคาไม่เกินล้านชั้นเดียว

แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน
แบบบ้านราคาไม่เกินล้าน

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.