สำหรับคนที่มีบาญที่สร้างจากอิฐมอญและมีการเจาะผนังที่วางท่อ เพื่อเดินสายไฟ หรือเพื่อติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้่วต้องการถึงดอกและต้องอุดรอยเจาะผนัง วันนี้เรามีวิธีการอุดรอยรั่วได้ด้วยตัวเองง่ายๆซึ่งเป็นการซ่อมผนังบ้านด้วยการเปลี่ยนอิฐก่อนใหม่ทำได้ไม่ยากเลย
วิธีซ่อมผนังบ้าน
วิธีซ่อมผนังบ้านอุปกรณ์สำหรับซ่อมอิฐมอญที่โดนเจาะผนัง
- สว่าน สำหรับเจาปูนรอบผนังอิฐมอญเพื่อให้มันสามารถใช้สิ่วในการกระเท่าออก
- ค้อน สำหรับตอกสิ่วที่ใช้กระเทาะอิฐที่โดนเจาะ
- สิ่ว สำหรับกระเทาะอิฐมอญออก
- อิฐมอญ สำหรับแทนที่ของเดิมตามจำนวนที่แตก
- ปูน อาจจะเป็นปูนสำเร็จหรือปูนที่เราผสมเองก็ได้

วิธีการซ่อมผนังอิฐมอญจากการเจาะ
- เจาะสว่านในส่วนที่เป็นปูนรอบๆอิฐมอญที่โดนเจาะ
- หลังจากนั้นใช้สิ่วมาตอกเอาอิฐมอญที่โดนเจาะออกโดยใช้สิ่วกระเทาะทีละน้อยๆ
- เมื่อเอาอิฐเก่าออกหมดแล้วก็แทนที่อิฐใหม่เข้าไปโดยฉาบปูนให้เรียบร้อย การก่ออิฐควรวัดความตรงของแนวอิฐให้ดี

เสร็จแล้วง่ายๆสำหรับการซ่อมผนังอิฐมอญที่โดนเจาะเป็นรูขนาดใหญ่ หากทำไม่เป็นลองชมคลิป

คลิปการซ่อมผนังอิฐมอญที่โดนเจาะ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.