บ้านสีขาวเป็นสีบ้านที่ได้รับความนิยมากที่สุด เราจึงได้รวบรวมรูปภาพตัวอย่างบ้านสีขาวมาให้ชมมากกว่า 50 รูปให้ท่านได้ชื่นชมดื่มดำกับความงามของบ้านสีขาว ซึ่งมีทั้งแบบบ้านสีขาวทั้งหลังและแบบบ้านที่ใช้สีขาวเป็นสีพื้น บ้านสีขาวทั้งหลังก็มีความสวยงามในแบบของมันเองเช่นกันและบ้านสีขาวเป็นสีพื้นก็เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

ความนิยมของบ้านสีขาว
ในสมัยก่อนสักช่วง 50 ปีก่อนเราจะเห็นบ้านสีขาวเป็นสีพื้นหลักซึ่งในการใช้สีทาบ้านนั้นบ้านหลังนั้นต้องเป็นบ้านที่มีฐานะดีพอสมควร เพราะสีบ้านสมัยก่อนจะมีเพียงไม่กี่สีเท่านั้นเพราะเทคโนโลยีการผลิตยังไม่ก้าวหน้าสีขาวจึงเหมาะสมที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในอดีต และแมักระทั่งในปัจจุบันบ้านสีขาวก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นการใช้สีอื่นๆมาตัดกับสีขาวให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น เช่น สีเทา สีเปลือกไม้ ฯลฯ เป็นต้น

เทรนด์บ้นสีขาว
หากใครเกรงว่าบ้านสีขาวของเราจะดูจืดชืดเกินไปก็ลองแต่งกับบ้านที่ใช้กระจกตกแต่งเยอะดู กระจกหน้าต่างบ้านจะช่วยไม่ให้บ้านที่ขาวซีดเกินไปและเทรนด์บ้านกระจกก็เป็นที่ได้รับความนิยมสำหรับบ้านโมเดิร์นในปัจจุบันมาก เหตุผลหนึ่งที่สีขาวเป็นที่ได้รับความนิยมก็คือสีขาวจะสีตกยากกว่าสีบ้านสดๆ แรง และหากเรามองบ้านสีขาวเราจะมีความรู้สึกบายตามากกว่าบ้านที่สีสันแรงๆ เช่น กลุ่มสีแดง สีชมพู เป็นต้น

บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว
บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

บ้านสีขาว
บ้านสีขาว

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.