แบบ้านกระโจมสไตล์มองโกเลียชั้นเดียวที่ให้ความรู้สึกสวยงามและไม่เหมือนใคร เป็นแบบบ้านชั้นเดียวอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมแบบบ้านชั้นเดียวทรงกระโจมสร้างง่ายๆสไตล์มองโกเลียกันเลย

หากพูดถึงประเทศมองโกเลียหลายๆคนคงจะคิดถึง "เจงกิสข่าน" บรุษที่สามารถปกครอบแผ่นดินเกือบๆครึ่งโลก เพราะชาวมองโกเลียเป็นชนเผ่าอพยพ ชอบเดินทาง เพราะมองโกเลียมีอากาศหนาวและการใช้ชีวิตของชาวมองโกเลียคือการเลี้ยงสัตว์ เมื่อบริเวณใดที่สัตว์เลี่้ยงจำพวกแกะ แพะ วัว กินหญ้าหมดแล้่วก็จะอพยพไปที่อื่น แบบบ้านมองโกเลียจึงเป็นสไตล์ที่สร้างง่าย อพยพ ง่าย ซึ่งเรียกว่า "Yurt" อ่านว่า เยิร์ท เป็นลักษณะของบ้านกระโจมที่เป็นทรงกลมโดยมีการสร้างง่ายๆแต่ะภายในอบอุ่นเป็นที่พักอาศัยได้ดี

โครงสร้างกระโจม
โครงสร้างกระโจม
ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็มีการพัฒนาแบบบ้านทรงกระโจม หรือสถานที่ท่องเที่ยวบ้านแห่งนำเยิร์ทมาเป็นแบบที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งภายในแบบทรงกระโจมก็จมีการตกแต่งสวยงามเป็นสัดส่วน บางคนก็อาจจะสร้างเป็นที่พักอาศัยถาวรที่สวยงามไม่แพ้แบบบ้านทรงอื่นๆ วันนี้เราได้นำภาพตัวอย่างแบบบ้านชั้นเดียวทรงกระโจมมาฝาก

ชิ้นส่วนภายในเยิร์ท Yurt กระโจม
กระโจม
กระโจม


กระโจมข่าน
สำหรับตำแหน่ง "ข่าน" หรือผู้นำสูงสุดของชาวมองโกเลียแล้วจะมีกระโจมที่สร้างมาเพื่อให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ และเป็นที่ประทับของข่านตลอดเวลาซึ่งหากดูจากบันทึกต่างๆจะมีชุดขบวนกระโจมเคลื่อนที่ ซึ่งหากใครหรือขบวนไหนตัดหน้าขบวนของข่านแล้ว มันผู้นั้นต้องตาย
กระโจม
กระโจม

  แบบบ้านชั้นเดียวกระโจม

กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม


ตกแต่งภายในกระโจม


กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม
กระโจม

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.