ปราสาทฮิเมจิ หรือ ปราสาทฮิเมะจิ ภาษาอีังกฤษ Himeji Castle เป็นปราสาทที่มีดีไซน์การออกแบบที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ปราสาทฮิเมจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่นด้วย ความสวยงามของปราสาทฮิเมจิคือดีไซน์สถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่น และมีความโดดเด่นเรื่องของที่ตั้่งที่อยู่สูงเหนือหมู่บ้านโดยรอบ ทำให้สามารถมองเห็นปราสาทฮิเมจิมาตั้งแต่ไกลๆ วันนี้ babbaan.in จึงได้รวบรวมภาพความสวยงามของปราสาทฮิเมจิมาให้ชมกัน

ปราสาทฮิเมจิและการป้องกัน
ถูกสร้างเมื่องในอดีตที่ยังมีสงครามระหว่างเมืองทำให้ปราสาทฮิเมจิมีการก่อสร้างฐานหินสูง กำแพงสูง เพื่อป้องกันการุกรานจากฆ่าศึกและในตัวปราสาทยังมีช่องสำหรับใส่ปืนใหญ่ มีรูสำหรับโยนหินออกนอกปราสามทเพื่อทำลายฆ่าศึก ภายในตัวปราสาทออกแบบมาให้มีความซับซ้อนเพื่อให้ศัตรูหลงทางและสามารถโจมตีศัตรูที่กำลังมึนงงในการหาทางออก แต่ก็ยังไม่เคยมีฆ่าศึกบุกเข้ามาในตัวปราสาทได้เลย

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวปราสาทฮิเมจินั้นปัจจุบันมีรถไฟที่สามารถไปถึงปราสาทได้เลย ปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่ในเมือง ฮเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ ภูมภาคคันไซ (Kansai) ปราสาทมีขนาดใหญ่ไม่ใช่มีเฉพาะหอสูงเท่านั้น

ปราสาทฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ

ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ
ปราสาทฮิเมจิ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.