หลายคนที่เคยสงสัยเรื่องดอกเบี้ย คอยส่งสัยเรื่องสินเชื่อบ้าน เคยสงสัยว่าทำไมดอกเบี้ยมันได้เท่านี้ หรือกำลังอยากต้องการกู้บ้านแล้วไม่รู้ว่าจะส่งเท่าไหร่ดี ส่งกี่ปีดี หรือมีเงินส่งแคนี้อีกกี่เดือนกี่ปีจะหมดงวด วันนี้ทีมงาน babbaan.in ได้รวบรวมความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปจากวงการนานพอสมควร เราได้เขียนโปรแกรมคำนวณผ่อนบ้านสำหรับท่านที่ต้องการเปรียบเทียบการส่งเงินกู้ของท่านให้กับธนาคาร เราทำให้อย่างดีให้ท่านได้หายสงสัย
คำนวณผ่อนบ้าน
คำนวณผ่อนบ้านคำนวณผ่อนบ้านอย่างไรดี
โดยปกติแล้วการส่งเงินสินเชื่อบ้านจะมี 2 ประเภทหลักๆคือการส่ง ชำระแบบงวดคงที่ และ ชำระแบบเงินต้นคงที่ 

ผ่อนบ้านแบบงวดคงที่
ตัวอย่าง กู้ 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ส่ง 360 งวด เราจะส่งงวดละประมาณ 6,400 บาท จริงแล้วมันเป็นเศษแต่ส่วนใหญ่เขาจะตัดเป็นตัวกลม เงิน 6,400 บาท จะเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกัน ส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผ่อนบ้านแบบเงินต้นคงที่
ตัวอย่าง กู้ 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ส่งเงินต้น 5,000 บาท ดอกเบี้ยงวดแรก 5,520.55 บาท โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับวันที่กู้และวันที่ชำระ) งวดแรกเราจะส่งประมา 10,520.55 บาท ส่งแบบนี้ไปประมาณ 200 งวด (200/12) = 16 ปีกว่าๆ

ดอกเบี้ยบ้านคิดอย่างไร
ดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจะอธิบายแบบสั้นแล้วกัน
ดอกเบี้ยคงที่ Fixed Rate คือดอกเบี้ยเท่าเดิมตลอดสัญญา 6.5% ต่อปี ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดสัญญา

ดอกเบี้ย MLR คือดอกเบี้ยลดตามอัตราประกาศเช่น MLR -0.25 คือ สมมุติ ณ วันที่กู้ดอกเบี้ย 6.50 1 ปีผ่านไป เขาจะลดดอกให้เราลงทีละ 0.25 ปีที่ 2 จะเหลือดอกเบี้ย 6.25 ต่อไปเรื่อยๆ (หากไม่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่) ดอกเบี้ย MLR เป็นดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ชั้นดี

ดอกเบี้ย MRR คือดอกเบี้ยลดในปีต่อไปแค่ครั้งเดียว เช่น MRR -2.00 คือ สมมุติ ณ วันที่กู้ดอกเบี้ย 6.50 1 ปีผ่านไป เขาจะลอดดอกเบี้ยให้เราเหลือ 4.50 และใช้ดอกเบี้ยนี้ไปตลอด

คำนวณดอกเบี้ยบ้านอย่างไร
วิธีคำณวณดอกคือ ( ( ( (เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย) / 100) ) /365 ) x จำนวนวันที่คิดดอก งงละสิไปชมตัวอย่างกัน

สมมุติกู้เงิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เริ่มชำระงวดแรก 31 มกราคม 2559 ดอกเบี้ยงวดแรกคือ 31 วัน ตั้ง 1 -31 มกราคม 2559
ดอกเบี้ยงวดแรกคือ
( ( ( (1,000,000 x 6.5) / 100) ) /365 ) x 31 = 5,520.54 บาท
ดอกเบี้ยงวดแรกคือ 5,520.54 บาท สมมุติเราจ่ายค่างวดๆละ 6,400 บาท
เงินต้นงวดแรก คือ 6,400 - 5,520.54 = 879.46

*อาจจะมีการปรับดอกเป็นเศษสตางค์
* โปรแกรมคำนวณผ่อนบ้านจะเริ่มคิดให้คุณกู้เมื่อวันที่ 1 ของเดือน
*ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามวันที่เราชำระ
*ระวังค่าธรรมเนียมต่างๆ
*ตรวจสอบใบเสร็จให้ดี

เลือกประเภทการส่งงวด

     

จำนวนเงินกู้ บาท (ระบุ่จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ)
ดอกเบี้ย ระบุอัตราดอกเบี้ยตาที่ธนาคามปล่อยสินเชื่อ
จำนวนงวด ระบุจำนวนที่ต้องการส่งงวด 1 ปี = 12 งวด
จำนวนเงินที่คุณกู้ บาท
ค่างวด บาท

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กรอกจำนวนเงินกู้ที่คุณต้องการใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 100 หรือ 1000 หรือ 1000000
2. กรอกอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคาผู้ปล่อยกู้อนุมัติ
3. กรอกจำนวนงวดระยะเวลากำหนดของสัญาเงินกู้เป็นจำนวนเดือน 1 ปี = 12 งวด หรือ 30 ปี = 360 งวด
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วระบบจำประมวลผลและสมาชิกจะทราบรายละเอียดการส่งงวดของวงเงินกู้


Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.