ฟางข้าวหรือฟางหญ้าเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่นิยมนำมามุงหลังคาบ้านในสมัยก่อนเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว หาได้ง่าย เราจึงเห็นในอดีตนั้นบ้านส่วนใหญ่จะมึงด้วยหลังคาไพหญ้าซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศแถบยุโรป หรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็ใช้หญ้าเป็นวัสดุในการมุงหลังคาเช่นกัน และปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับหลังคาไพหญ้าคือกันฝนได้ไม่ดี รั่วบ่อย babbaan.in จึงจะพาไปชมไอเดียการมุงหลังคาบ้านด้วยไพหญ้าแบบฝรั่งหรือแบบญี่ปุ่นที่จะใช้หญ้าหนากว่าแบบไทยทำให้กันน้ำ กันฝนได้ดีมากกว่า แม้แต่ในปัจจุบันเราก็ยังเห็นบ้านของคนฝรั่งบางคนใช้ฟางหญ้า กก ข้าว มามุงหลังคาอยู่
แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังมุงด้วยกกสวยๆ
พืชที่นิยมนำมาทำฟางมุงหลังคา

หญ้าที่ใช้มุงหลังคา
ต้นมิสแคนซัส miscanthus

หญ้าที่ใช้มุงหลังคา
ต้นกก reed อันนี้เห็นบ่อยในไทย
พื้ชที่นิยมนำมาทำเป็นหลังคาส่วนใหญ่ก็จะพืชตระกูลหญ้า ไม่ว่าจะต้นข้าว ต้นกก หญ้าคา หญ้ามิสแคนทัส (miscanthus) ซึ่งเป็นหญ้าพื้นเมืองที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วนิยมนำหญ้าที่เกิดและโตเร็วมาทำเป็นหลังคาบ้าน ในทวีปแอฟริกามีการนำก้านมะพร้าวมาทำมุงหลังคาบ้านด้วย


การมุงหลังคาจากต้นกกหรือไพหญ้า
การมุงหลังจากไพหญ้าหรือต้นกกหรือวัสดุอื่นๆที่เป็นพืชตระกูลหญ้านั้นจะมุงจากปลายสู่ยอดหรือมุงจากตีนหลังคาก่อนนั้นเอง ซึ่งหากอยากให้มีวามหนาทนทานอาจจะมุงหลายหลอบ การมุงกู้จะใช้ลวดขึงยุดกับคานหลังคาหากมีส่วนที่ยื่นออกมากก็จตัดออกให้สวยงามลองชมไอเดียการมุงหลังคาด้วยต้นกกด้านล่าง

มุงหลังคาด้วยกก
มุงหลังคาด้วยกก

มุงหลังคาด้วยหญ้า
มุงหลังคาด้วยหญ้าหรือกกก็ใช้ลวดขึงให้แน่น

มุงหลังคาด้วยหญ้า
มุงหลังคาด้วยหญ้าจากล่างขึ้นบน

มุงหลังคาด้วยหญ้า
มุงหลังคาด้วยหญ้าให้หนาและสวย

มุงหลังคาด้วยหญ้า
มุงหลังคาด้วยหญ้า

มุงหลังคาด้วยหญ้า
มุงหลังคาด้วยหญ้าหลังคาทรงสูง
ลองชมการมุงหลังคาด้วยใบมะพร้าวดูบ้าง
มุงหลังคาด้วยใบมะพร้าว
มุงหลังคาและผนังด้วยใบมะพร้าว

มุงหลังคาด้วยใบมะพร้าว
มุงหลังคาด้วยใบมะพร้าว

สานใบมะพร้าว
สานใบมะพร้าวสำหรับมุงหลังา
วิธีมุงหลังาด้วยหญ้า
วิธีมุงหลังาด้วยหญ้า
วิธีมุงหลังาด้วยหญ้า
ด้านบนสุดของหลังคาจะใช้ปูนซีเมนต์หรือหนังสัตว์เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามา

มุงหลังคาหญ้าต้องหน้าแค่ไหน
ความหนาของหลังาหญ้า
ความหนาของหลังาหญ้าอย่างน้อย 6 นิ้วด้านนอก และด้านในหน้าอีก 10 นิ้ว
เราสามารถทำให้หลังคามุงด้วยหญ้าหรือฟางหรือกกมีความสวยงามขึ้นได้
ตกแต่งหลังคาที่มุงด้วยหญ้า
ตกแต่งหลังคาที่มุงด้วยหญ้า
คลิปวิธีมุงหลังคาหญ้าหรือกก สะดวกและรวดเร็ว

แบบตัวอย่างหลังคาบ้านมุงไพหญ้าง ฟาง กก
แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงด้วยกก

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคามุงหญ้าสไตล์ญี่ปุ่น


แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังามุงฟางข้าว

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาไพหญ้าวงกลม

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
การทำให้หลังคาหญ้าแข็งแรง

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
มุงไฟหญ้า

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคามุงด้วยหญ้าใช้กับคอกสัตว์

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงกก

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงฟางหญ้า

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงหญ้าสไตล์ญี่ปุ่น

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงกก

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงหญ้า

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงกก

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงกก

แบบหลังคาบ้านมุงฟาง
หลังคาบ้านมุงกก

ชมแบบบ้านโมเดิร์นที่มุงหลังคาด้วยหญ้ากกดู

แบบบ้านมุงหลังคาด้วยฟางหญ้ากก

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.