แบบบ้านที่มีขนาดเล็กต้องการแปลนบ้านที่สามารถออกแบบพื้นที่ในบ้านให้สามารถใช้งานได้ครบครัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วน้องจากห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นแล้วก็ต้องมีห้องรับประทานอาหารหรือโซนสำหรับรับประทานอาหารด้วย เพราะหากใช้ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเอาไว้รับประทานอาหารด้วยก็สามารถทำได้เพียงแต่จะทำให้เกิดความสกปรกและมีกลิ่นติดห้องรับแขกได้ babbaan.in จึงได้รวบรวมไอเดียการออกแบบห้องนั่งเล่นและพื้นที่รับประทานอาหารที่แยกโซนกันแต่ยังอยู่ในภายในห้องเดียวกัน เหมาะสำหรับคนที่มีบ้านขนาดเล็กพื้นที่แคบไม่สามารถแยกส่วนห้องรับประทานอาหารเป็นอีกห้องหนึ่งได้

ข้อดีของแบบห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหาร
-  ประหยัดพื้นที่ การออกแบบห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารให้อยู่ในโซนพื้นที่บริเวณเดียวกัน จะช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ในการสร้างห้องรับประทานอาหารโดยเฉพาะได้

- ดูอบอุ่น ในบางครั้งที่คนในครอบครัวของเราอาจจะอยากกินของว่างกินอาหารไม่พร้อมกัน แต่ก็ยังอยากคุยกันในระหว่างที่อีกคนกำลังทานข้าวอยู่ การออกแบบห้องนั่งเล่นให้มีพื้นที่รับประทานอาหารอยู่ด้วยกันทำให้คนในครอบครัวสามารถคุยกันได้เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

- สะอาดเป็นสัดส่วน การมีโต๊ะรับประทานอาหารแยกส่วนต่างหากโดยไม่นำมากินอาหารบนโต๊ะในห้องรับแขกทำให้สามารถรักษาความสะอาดได้ง่ายและไม่มีกลิ่นอาหารติดตามโต๊ะ เก้าอี้ห้องรับแขก

บ้านบางหลังอาจจะใช่ส่วนห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่สำหรับห้องรับแขกด้วย นั่นก็หมายถึงว่าห้องรับแขกกับห้องนั่งเล่นของคนในครอบครัวคือห้องเดียวกัน ก็สามารถทำตามแบบตัวอย่างที่เรานำมาให้ชมได้เลย ซึ่งมีบางแบบที่เป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวจริงสำหรับคนที่มีบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะอยากเพิ่มมุมสำหรับนั่งเล่นและรับประทานอาหารเราก็นำมาภาพตัวอย่างมาให้ชมเช่นกัน

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว


ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว


ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว
ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.