สำหรับคนที่ต้องการแบ่งสัดส่วนของบ้านให้ดูสวยงามวันี้จะพาไปชมไอเดียการนำฉากกั้นห้องที่เป็นแบบลมทะลุผ่านได้ เป็นฉากกั้นห้องโปร่งซึ่งมีขอดี้คือนอกจากกั้นช่วยในการกั้นห้องแล้วยังทำให้ห้องไม่มืด ไม่ทึบ ลมยังสามารถทะลุผ่านได้ ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้เหมือนเดิม สามารถนำแบบตัวอย่างไปให้ร้านที่รับทำฉากกั้นห้องทำตามได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฉากกั้นห้องแบบโปร่งนี้ก็มักนิยมใช้กับห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน หรืออาจจะเอาไว้กั้นทางเดินภายในบ้านก็ได้

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง


ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่งฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง
ฉากกั้นห้องแบบโปร่ง

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.