แบบบ้านสไตล์ลอฟท์ (Loft home design) เป็นแบบบ้านที่ไดรับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริการในช่วงยุคปี 1940 โดยแบบบ้านสไตล์ลอฟท์มีต้นกำเนิดจากการนำโรงงานหรืออาคารเก่าที่ปล่อยทิ้งร้าง เนื่องจากไม่มีคนเช่าเพราะราคาแพงและในช่วงนั้นที่ดินในเมืองใหญ่ในเมือง Manhattan มีราคาแพงทำให้นักธุรกิจย้ายโรงงานออกไปนอกเมืองที่มีราคาถูกกว่า และสามารถขยายพื้นที่ได้กว้างขวางเนื่องจากราคาที่ดินนอกเมืองถูก ทำให้เกิดโรงงาน โกดัง ที่ถูกทิ้งร้างไว้มากมาย กลุ่มนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากๆ จึงได้ซึ่งโรงงานหรือโกดังเหล่านี้และดัดแปลงทำเป็นบ้านจึงเกิดเป็นบ้านที่สร้างจากโรงงานเป็นบ้านสไตล์ลอฟท์นั้่นเอง

จุดเด่นของแบบบ้านสไตล์ลอฟท์

- หลังคาสูง ซึ่งก็เป็นพื้นฐานของโรงงานที่จะมีเพดานสูงดูกว้างขวางใหญ่โต การออกแบบบ้านสไตล์ลอฟท์ในปัจจุบันจึงต้องออกแบบให้มีเพดานสูงเข้าไว้

- โชว์คานและเสา ลอฟท์ เป็นดีไซน์การออกแบบให้มีการโชว์เสา โชว์คาน ของโครงสร้างบ้าน มันทำให้ดูแข็งแรงและดูสวยงาม

- ก่ออิฐหยาบๆ หรือการก่ออิฐแล้วไม่ต้องฉาบปูนเพราะเป็นลักษณะของโรงงานที่เน้นการใช้งานมากกว่าความสวยงาม แต่ปรากฎว่าการก่ออิฐหยาบนั้นคนดันชอบและได้รับความนิยเรื่องมา

- พื้นที่เปิดโล่ง เหมือนเช่นโรงงานที่ในบ้านต้องเป็นโถงกว้างๆ ลักษณะเหมือนกับโรงงานนั่นเองที่ต้องการให้อากาศสามารถ่ายเทได้ดี

 สำหรับจุดด้อยของบ้านสไตล์ลอฟท์คือในปัจจุบันการสร้างสไตล์ลอฟท์ค่อนข้าแพงเพราะต้องใช้ฝีมือการก่อสร้าง เช่น การก่ออิฐต้องสวยเพราะจะไม่ฉาบปูนเนื่องจากต้องการโชว์แนวอิฐ หรือการโชว์เสา โชว์คาน และเพดานสูงๆ สิ่งเหล่านีัทำให้การก่อสร้างมีความยากกว่าแบบบ้านโดยทั่วไปทำให้การสร้างบ้านสไตล์ลอฟท์ราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบบ้านอื่น 

ตัวอย่างแบบบ้านสไตล์ลอฟท์

แบบบ้านสไตล์ลอฟท์
แบบบ้านสไตล์ลอฟท์เพดานสูง

บ้านสไตล์ลอฟท์
บ้านสไตล์ลอฟท์ทาสีโชว์คาน

บ้านสไตล์ลอฟท์โชว์คานเหล็ก
บ้านสไตล์ลอฟท์โชว์คานเหล็ก

บ้านสไตล์ลอฟท์สองชั้น
บ้านสไตล์ลอฟท์สองชั้น

บ้านสไตล์ลอฟท์สองชั้น
บ้านสไตล์ลอฟท์สองชั้นหลังใหญ่

บ้านสไตล์ลอฟท์โชว์คานเพดานสูง
บ้านสไตล์ลอฟท์โชว์คานเพดานสูง

บ้านไสตล์ลอฟท์ชั่นล่างเปิดโล่ง
บ้านไสตล์ลอฟท์ชั่นล่างเปิดโล่ง

บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังหยาบๆ
บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังหยาบๆ

บ้านไสตล์โมเดิร์นลอฟท์
บ้านไสตล์โมเดิร์นลอฟท์

บ้านไสตล์โมเดิร์นลอฟท์โล่งๆ
บ้านไสตล์โมเดิร์นลอฟท์โล่งๆ

บ้านไสตล์ลอฟท์สองชั้น
บ้านไสตล์ลอฟท์สองชั้น

บ้านไสตล์ลอฟท์สีโทนมืด
บ้านไสตล์ลอฟท์สีโทนมืด

บ้านไสตล์ลอฟท์ขนาดเล็ก
บ้านไสตล์ลอฟท์ขนาดเล็กโชว์คาน

บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังไม้
บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังไม้

บ้านไสตล์ลอฟท์โชว์คาน
บ้านไสตล์ลอฟท์โชว์คาน

บ้านไสตล์ลอฟท์สวยๆ
บ้านไสตล์ลอฟท์สวยๆ เพดานสูง

บ้านไสตล์ลอฟท์พื้นที่ในบ้านโล่ง
บ้านไสตล์ลอฟท์พื้นที่ในบ้านโล่ง

บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังหยาบๆ ไม่ทาสี
บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังหยาบๆ ไม่ทาสี

บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังอิฐ เพดานสูง
บ้านไสตล์ลอฟท์ผนังอิฐ เพดานสูง

 

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.