บางที่ก็สงสัยกันใช่ไหมครับ ว่าทำไมต้องเก็บภาษบ้านทั้งๆที่เงินที่ซื้อก็เป็นเงินเราค่าโอนก็เงินเรา แล้วรัฐบ้านยังจะเก็บภาษีจากเราเพื่อ ? เมื่อพูดถึงภาษีบ้านหลายคนคงทำหน้าเซงไปตามๆกัน งั้นเราลองไปรู้จักมันซํกนิด เพื่อจะได้เพิ่มเงินในกระเป๋าของเรากันนะครับ

ภาษีบ้าน

ภาษีบ้าน

    เป็นการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ที่ถูกร่างขึ้น  เพื่อจะนำมาใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินและ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่  เนื่องจากปัจจุบัน พ.ร.บ.ชุดเก่านั้นอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นทำให้จัดเก็บได้น้อย ซึ่งแต่เดิมที่ดินมูลค่าสูงกลับเสียภาษีในราคาต่ำ แต่ที่ดินราคาถูกกลับจ่ายภาษีแพงกว่า โดยของเดิมแบ่งรายละเอียดในการจัดเก็บดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    เป็นภาษีที่มีการจัดเก็บเป็นรายปีจากรายได้หรือค่าเช่าชองทรัพย์สิน แต่ถ้าไม่มีการปล่อยให้เช่าก็จะทำการจัดเก็บภาษีไม่ได้นั้นเอง
2. ภาษีบำรุงท้องที่    เป็นภาษีที่มีการจัดเก็บโดยคำนวณจากราคากลางที่ดิน โดยภาษีบำรุงท้องที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหลังจากมีการใช้กันมานาน สาเหตุที่มีการปรับปรุง พ.ร.บ.เพราะราคากลางที่ดินนั้นไม่เหมาะสมกับราคาที่ดินในปัจจุบันดังนี้
2.1 บ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
2.2 บ้านราคามากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 50% ของภาษีที่ประเมิน
2.3 บ้านราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 100% ในอัตราเต็มตามที่กฎหมายกำหนด

ภาษีที่ดิน

    ส่วนที่ดินสำหรับอยู่อาศัยได้มีการปรับลดภาษีเป็นบางประเภท ให้จัดเก็บไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมิน ซึ่งลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่งและมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มด้วย โดยแต่เดิมเก็บอยู่ที่ 1% ได้แก่
1.    ที่ดินเพื่อการเกษตร เสียภาษี 0.25% จากเดิม 0.5%
2. ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เสียภาษี 0.5% จากเดิม 1%
3. ที่ดินพาณิชยกรรมและรกร้างว่างเปล่า เสียภาษี 2% จากเดิม 4%
4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะเริ่มเก็บในอัตรา 0.5% และจะเก็บเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าในทุก 3 ปี หากไม่ใช้ประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 2% จากเดิมที่คาดจะเก็บ 4%
ในส่วนของข้อ 4 คือการเรียกเก็บภาษีที่ดินซึ่งเพิ่มเข้ามา มีผลทำให้คนที่ถือที่ดินไว้ในครอบครองถึงแม้จะเป็นที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้งาน แต่ก็ต้องเสียภาษีรายปีด้วยเช่นกัน

การลดหย่อนภาษีบ้านและที่ดิน
    ก่อนเราจะมาดูวิธีการลดหย่อนภาษีบ้านเรามาทำความเข้าใจกัน  เรื่องหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบ้านกันก่อนนะครับ โดยหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบ้านนั้น หมายถึงการลดดอกเบี้ยที่เรานั้นได้กู้มาจากธนาคาร  เราจะต้องยื่นแบบแสดงรายได้และชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
    กรมสรรพากรกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย  โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทก็จะสามารถลดหย่อนได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง  แต่ถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยไปมากกว่า 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่ากับ 100,000 บาทเท่านั้น  ในเมือเราดูเงื่อนไขแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการลดหย่อนนะครับ

วิธีการลดหย่อนภาษีบ้าน
1.    หายอดเงินที่มีสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ทางโครงการที่เราซื้อบ้านหรือคอนโด เขาจะมีเอกสาร รับรองให้ว่าเราได้ทำการซื้อ อสังหา กับเขา เป็นยอดเงินกี่บาท ก็ให้ใช้เลขในเอกสาร รับรองนั้น   ถ้าเกิดไม่มีก็ให้ใช้ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ใน "หนังสือสัญญาขายที่ดิน" ที่ทางกรมที่ดินออกให้ซึ่งปกติตัวเลขของทั้งเอกสาร ที่โครงการออกให้ กับ "หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน" จะต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงกัน ก็ให้ยึดจากเอกสารที่โครงการออกให้ เป็นหลัก ถ้าไม่มีก็ใช้ "หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน"
2.    กรอกแบบขอลดหย่อนภาษีได้ทาง online ทางเว็บกรมสรรพากรได้เลย

หลังจากที่เราได้ดูวิธีลดหย่อนภาษีบ้านไปแล้ว ยังมีภาษีอื่นๆอีกนะครับ ที่เราสามารถขอลดหย่อนได้ ไม่ใช่แค่ภาษีบ้านอย่างเดียวที่ การลดย่อยภาษีจะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.