ทุกคนเคยเจอปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับ  เวลาเราจะกู้เงินซักก้อนหนึ่งเพื่อมาซื้อบ้านของตัวเองทำไมบางธนาคารมันให้ยากจัง บางธนาคารก็ดอกเบี้ยแพง ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับคนที่ต้องการจะกู้เงินมาซื้อบ้าน ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาขอผู้ให้กู้ครับใครๆก็อยากให้เงินที่โดนยืนไปนั้นงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ ไหนๆก็ต้องกู้แล้วเราลองมาทำให้มันง่ายขึ้นดีกว่าครับ

สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้าน

    หลักเกณฑ์ขอสินเชื่อบ้านให้ง่ายขึ้น

        1. ความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อบ้าน    ธนาคารจะพิจาณาจากรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเป็นหลักโดยพิจารณาให้กู้ประมาณ 30-40 เท่าของรายได้เช่นถ้าคุณมีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทจะกู้ได้ในวงเงินสูงสุด 600,000 – 800,000 บาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและความมั่นคงของรายได้นอกจากนี้ธนาคารยังพิจาณาเรื่องสัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิต้องไม่เกิน 33 %

        2. หลักค้ำประกันเงินกู้สินเชื่อบ้าน    หลักค้ำประกันเงินกู้หรือก็คือบ้านหรือที่ดินที่เราจะไปซื้อนั้นเองโดยเกณฑ์พิจารณาวงเงินกู้เป็น 2 ประเด็น
2.1.ความเหมาะสมของหลักประกัน บ้านหรือที่ดินจะต้องโอนกรรมสิทธ์ของผู้กู้ทุกคนยกเว้นผู้กู้ที่เป็นคู่สมรสบิดามารดาบุตรและพี่น้อง หากเป็นอาคารต้องสร้างเสร็จอย่างน้อย 90 % กรณีที่เป็นจัดสรร
กรณีขอกู้ซื้อที่ดินหรืออาคารจัดสรรต้องมีสภาพคล่องในตลาดสูงสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ง่ายในตลาด
2.2. มูลค่าตลาดของหลักประกันจะต้องสูงกว่าวงเงินกู้โดยมีสัดส่วนประมาณ 70-85 % ของราคาซื้อขายหรือมูลค่าของหลักประกันเพราะยิ่งสัดส่วนของมูลค่าเงินกู้ต่อหลักประกันน้อยลงมากธนาคารก็มีความเสี่ยงน้อยลงเราก็จะสามารถมีโอกาสกู้ได้มากขึ้น

3. คุณสมบัติเกี่ยวกับผู้กู้ขอสินเชื่อบ้าน
3.1. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
3.2. ผู้กู้ร่วมรายอื่นนอกจากผู้ที่เป็นคู่สมรสบิดามารดาบุตรและพี่น้องจะมีผู้กู้ร่วมคนอื่นได้อีก  ไม่เกิน 1 คน
3.3. ผู้กู้ร่วมที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตรจะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ที่จำนองด้วย
3.4. ประวัติการชำระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้ต้องขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นผู้กู้ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด

ถ้าผู้กู้เคยกู้เงินจากสถาบันการเงินมาก่อนหน้าแล้ว  และผิดนัดชำระหนี้อย่างน้อย 3 งวด จะส่งผลทำให้การกู้ครั้งต่อไปนั้นยากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี สถาบันการเงินจึงต้องพิจารณาเป็นพิเศษ  ในกรณีที่มีหนี้คงค้างไม่ได้ชำระทำให้ติดเครดิตบูโรผู้กู้ต้องแก้ไขด้วยการเร่งเคลียร์หนี้ให้เรียบร้อยและหากในขั้นตอนการขอกู้ยังติดเครดิตบูโรหนี้ดังกล่าวอยู่ให้แสดงหลักฐานยืนยันการชำระหนี้แล้วให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้รับรู้เพื่อแสดงให้เห็นว่าหนี้ดังกล่าวได้รับการชำระแล้ว
  
4. วงเงินกู้และระยะเวลาที่ขอกู้    โดยทั่วไปธนาคารจะให้กู้ตั้งแต่ 5-30 ปีการตัดสินใจตรงนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของผู้กู้เพราะหากผู้กู้ต้องการวงเงินกู้สูงแต่ความสามารถในการผ่อนชำระค่อนข้างต่ำก็จะต้องขยายระยะเวลาออกไปให้นานที่สุดเป็น 25-30 ปีเพื่อที่จะให้เงินงวดลดลงจนถึงจุดที่สามารถผ่อนชำระได้เพราะในวงเงินกู้เท่ากันอัตราดอกเบี้ยเท่ากันยิ่งใช้เวลาผ่อนนานมากขึ้นแต่ธนาคารส่วนใหญ่มักกำหนดให้ระยะเวลากู้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65-70 ปีเช่นอายุ 40 ปีจะกู้ได้สูงสุด 30 ปีเป็นต้น

    สำหรับผู้กู้สิ่งที่จะทำให้การขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนั้นก็คือต้องมีรายได้แน่นอน  มีการชำระหนี้ที่ดี ตรงเวลา ไม่ผลัด เพื่อรักษาเครดิตของเรานั้นให้ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะสถาบันการเงิน จะปล่อยสินเชื่อให้ก็ต่อเมื่อผู้กู้มีเครดิตดีเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอทางสถาบันการเงินประเมินแบบที่ดิน หลังจากทำสินเชื่อผ่านกันแล้วอย่าลืมนำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีบ้านกันนะครับ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.