บันได้บ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับบ้านที่มี 2 ชั้น เพราะบันไดนั้นเอาไว้ให้ผู้อาศัยได้ใช้งานในกรณีที่ต้องการขึ้นที่พักอาศัยชั้น 2 บันไดบ้านมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในอดีตใช้เพียงแค่ไม้ไผ่ 1 คู่ และตอกไม้พาดระหว่างกลาง จนมาถึงในปัจจุบันที่มีบันไดบ้านหลายแบบ หลายวัสดุ ทั้งบันได้บ้านไม้ บันไดบ้านแบบปูน บันไดบ้านแบบเหล็กหรืออะลูมิเนียม ทั้งหมดนี้เราได้เตรียมแบบบันไดบ้านมาไว้ให้ชมกันแล้ว

หลักในการเลือกแบบบันไดบ้าน

-งบประมาณ เป็นปัจจัยหลักในการเลือกแบบบันไดบ้านเพราะถึงแม้ว่าเราต้องการแบบสวยเพียงแค่ไหนก็ตามถ้างบประมาณไม่พอก็ไม่สามารถเลือกแบบนั้นได้ วัสดุในการสร้างบันไดบ้านจะทำให้ราคาขึ้นหรือถูกลงตามเนื้องาน

-พื้นที่ เลือกแบบบันไดบ้านให้เหมาะสมกับพื้นที่บ้านของเราหากบ้านรามีขนาดแคบอาจะใช้บันไดวนที่กินพื้นที่ในการสร้างน้อย แต่ถ้ามีพื้นที่เหลือเยอะก็สามารถเลือกแบบบันได้ตามที่ต้องการได้

-ความปลอดภัย บันไดจะมีรูปแบบดีไซส์ต่างกันไป บันไดรูปทรงตัว U และบันไดรูปทรงตัว L จะเป็นดีไซส์ที่ปลอดภัยที่สุด บันไดบ้านควรจะมีราวบันไดและส่วนกันลื่นด้วยบางบ้านทีี่มีฐานะจะปูพรมที่บันไดเพื่อป้องกันคนที่ขึ้น-ลง บันไดบ้านลื่นตกบันไดได้

-ความสะดวก นอกจากบันไดแล้วพื้นที่ด้านล่างบันไดยังสามารถนำไปใช้สอยอย่างอื่นได้ เช่น บางครอบครัวอาจจะทำห้องน้ำ บางบ้านอาจจะทำชั้นเก็บของใต้บันได

-วัสดุ ในปัจจุบันแบบบันไดบ้านมีหลายวัสดุทั้งการใช้วัสดุุชนิดเดียวและวัสดุมากกว่า 2 ชนิด เช่น บันไดไม้ บันได้เหล็กตกแต่งด้วยกระจก

-รูปทรงบันได บันไดมีหลายรูปทรงอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้า่งต้นทั้งบันไดรูปทรงตัว L บันนไดรูปทรงตัว U หรือ บันไดวนเป็นวงกลม
บันไดบ้านรูปทรงตัว U
บันไดบ้านรูปทรงตัว U

บันไดบ้านรูปทรงกลม
บันไดบ้านรูปทรงกลม

บันไดบ้านรูปทรงตัว L
บันไดบ้านรูปทรงตัว L

-ที่ตั้ง บันไดบ้านควรอยู่หลบสายตาวผู้คนหรือแขกผู้มาเยือนเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศสำหรับคนที่ต้องการขึ้น-ลง บ้านบ่อยครั้ง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการเลือกแบบบันไดบ้านให้กับบ้านของตัวท่านเอง สำหรับแบบบันไดบ้านสวยๆอาจจะต้องใช้ช่างฝีมือในการทำพอสมควร บ้านหลังไหนที่เป็นบ้านปูนมีความมั่นคงของบันไดมากกว่าบ้านไม้ แต่ในบ้านบางหลังที่เป็นบ้านปูนก็นิยมนำไม้มาทำเป็นบันไดโดยการวางทับปูนและทำ built-in สำเร็จ

บันไดบ้านแบบสวย


บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

บันไดบ้าน
บันไดบ้าน

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.