มื้ออาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุดของครอบครัวเพราะฉนั้นการออกแบบดีไซน์บ้านควรมีมุมโต๊ะอาหารเช้าสำหรับให้ครอบครัวได้ทานอาหารเช้าพร้อมกัน babbaan.in จึงได้รวบรวมภาพตัวอย่างโต๊ะอาหารเช้าดีไซน์สวยออกแบบ่งายๆมาไว้สหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านได้ชม การมีโต๊ะรับประทานอาหารในตอนเช้านั้นนอกจากจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายก่อนที่จะไปทำงานยังเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ได้อบรมสั่งสอนลูกกก่อนที่จะไปเรียนได้พูดคุยกันสอบถามปัญหาต่างๆและการเตรียมกระเป๋าไปเรียนหนังสือสำหรับลูกด้วย


สำหรับคนที่มีไม่มีงบประมาณอาจะซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอีพลาสติกง่ายๆสำหรับเอาไว้เป็นโต๊ะอาหาร แต่ถ้าคนที่มีงบประมาณเหลือมากเพียงพอที่จะจัดหาโต๊ะอาหารเช้าสวยๆนั่งสบายก็จะเป็นการดีกว่าเพราะในบางทีมุมรับประธานอาหารเช้าอาจจะเอาไว้รับแขกได้ในบางครั้งหรืออาจจะเอาไว้เป็นโต๊ะทำงาน อ่านหนังสือ ก็ได้เช่นกัน

แบบโต๊ะอาหารเช้าสวยๆ

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

แบบโต๊ะอาหารเช้า
แบบโต๊ะอาหารเช้า

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.