ทุกวันนี้มนุษย์ใช้ทรัพยากรที่โลกมีมากขึ้นทุกวันๆ ด้วยความต้องการของมนุษย์ที่มากขึ้นและจำนวนประชากรที่มากขึ้นทำให้โลกของเราถูกทำร้ายลงทุกวัน แต่ยังมีกลุ่มคนบางคนกลุ่มที่มีความต้องการให้โลกกลับมาเป็นสีเขียวดังเดิมโดยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งจะใช้ทรัพยากรต่างๆของโลกน้อยลงและพลังงานบางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน
คอนเซปของบ้านประหยัดพลังงานคือ
ระบบบ้านประหยัดพลังงาน
ระบบบ้านประหยัดพลังงาน

- ผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าของไทยผลิตจากการใช้นำมันและถ่านหินแต่บ้านประหยัดพลังงานหลังนี้จะใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และกังหันลม ในประเทศไทยแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แต่ลมนั้นยังไม่แรงเพียงพอในการผลิตพลังงาน
- แหล่งน้ำกักเก็บเอง บ้านหลังนี้จะใช้น้ำที่มาจากน้ำฝนเก็บไว้ในแทงค์ขนาดใหญ่ หลังจากนั้ต่อเข้าเครื่องกรองน้ำและถึงจะนำไปใช้ภายในบ้าน
- กรองน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้งทุกแห่งของบ้านหลังนี้จะทำการต่อบ่อพักเพื่อกรองของเสียออกหลังจากนั้นจะต่อเข้าไปยังสวนผักหรือสวนผลไม้ที่ปลูกไว้กินเอง

บ้านประหยัดพลังงานในเมืองไทย
ระบบความเย็นในบ้านประหยัดพลังงาน
ระบบความเย็นในบ้านประหยัดพลังงาน
เนื่องจากในประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ของประเทศการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานก็จะเน้นที่การให้ความเย็นโดยธรมชาติภายในตัวบ้านเป็นหลัก ซึ่งการใช้อากาศเย็นจากธรรมชาตินั้นจะต้องสร้างบ้านส่วนหนึ่งเข้าไปในดินซึ่งดินนี้เราจะฝังแทงค์น้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝนไว้ด้วย เพราะดินจะช่วยป้องกนความร้อนเข้ามาโดยมียางรถยนต็เป็นช่วยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็ต่อท่อระบายอากาศเข้ามาในตัวบ้านท่อที่ผ่านในโพรงดินจะทำให้อากาศที่เข้ามาเย็นตัวลงเมื่อเข้าสู่ในบ้านเราก็จะได้ลมธรรมชาติที่มีความเย็น ลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบแอร์คือการนำความร้อนออกจากอากาศแล้วเป่าเข้าตัวบ้าน

บ้านประหยัดพลังงานใช้แสงธรรมชาติ
บ้านประหยัดพลังงานใช้แสงธรรมชาติ
บ้านประหยัดพลังงานใช้แสงธรรมชาติ

ด้านหน้าของตัวบ้านจะเป็นกระจกเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ และเพื่อป้องกันความร้อนก็จะมีการปลูกต้นไม้ไว้เพื่อให้ความร่มรื่นและป้องกันคลื่นความร้อนเข้ามายังตัวบ้าน และเพื่อป้องกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งก็จะมีประตูกระจกกันไว้ซึ่งเราจะได้บ้านลักษณะที่เป็นสวนสามารถเดินชมต้นไม้ได้ด้วย

ราคาบ้านประหยัดพลังงาน
ราคาบ้านตัวอย่างจะอยู่ที่ประมาณ $70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ถ้ามาก่อสร้างในประเทศไทยเรื่องตัวบ้านระบบ ปั้ม กรองน้ำ ราคาน่าจะไม่แพงเท่าไหร่ จะมีให้ห่วงเรื่องราคาก็คือแผงโซล่าเซลล์ซึ่งมีราคาประมาณ 650 บาท ต่อ 10W ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้พลังงานเท่าไหร่จะมีบอกอยู่ในคู่มือ แผงโซล่าเซลล์มีอยู่หลายชนิด หลายแบบ ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำการติดตั้ง ยังไงถ้าว่างๆศึกษาข้อมูลแล้ว babbaan.in จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องแผงโซล่าเซลล์อีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างบ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน


บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงาน


Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.