เชื่อว่าบ้านหลายคนมีพื้นที่หน้าแคบวันนี้เราจึงจะพาไปชมการตกแต่งห้องรับแขกสำหรับพื้นที่หน้าแคบ เพราะพื้นที่สวยๆหน้ากว้างนั้นจะมีราคาที่สูงกว่าพื้นที่หน้าแคบคนส่วนใหญ่จึงชอบที่จะซื้อที่ดินหน้าแคบเพราะมีราคาที่ถูกกว่า และอีกอย่างหนึ่งคือบ้านของหลายคนเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ซึ่งจะมีหน้าแคบทำให้อยากในการตกแต่งห้องรับแขกให้ออกมาสวยงาม babbaan.in มีภาพตัวอย่างไอเดียแบบบ้านตกแต่งห้องรับแขกพื้นที่แคบมาให้ชมเป็นตัวอย่าง

ตกแต่งห้องรับแขกพื้นที่แคบเหมาะกับบ้านแบบไหน
- บ้านทาวน์เฮาส์ เพราะบ้านทาวน์เฮาส์จะมีพื้นที่หน้าแคบแต่ตอนยาวการตกแต่งห้องรับแขกสำหรับพื้นที่หน้าแคบขนาดเล็กนั้นจะออกแบบให้สวยงามได้ยากพอสมควร เราจึงได้รวบรวมภาพตัวอย่างไอเดียการตกแต่งห้องรับแขกหน้าแคบมาให้ชม
- บ้านชั้นเดียว พื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านชั้นเดียวจะทำให้พื้นที่ด้านหน้าหายไปซึ่งบางคนอาจจะไม่นิยมออกแบบห้องนอนไว้ด้านหลังบ้านแต่ถ้าเอาห้องนอนมาอยู่ส่วนหน้าบ้านก็จะทำให้พื้นที่ด้านหน้าหายไปซึ่งทำให้ห้องรับแขกมีพื้นหน้ากว้างน้อยลง

แบบตกแต่งห้องรับแขกตามรูปภาพตัวอย่างนั้นท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับห้องที่มีพื้นที่กว้างๆก็ได้เช่นกัน เราอาจจนำไอเดียการตกแต่งผนังหรือการจัดวางตำแหน่งของเก้าอี โซฟา ทีวี ซึ่งทางทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบไอเดียตกแต่งห้องรับแขกสำหรับพืิ้นที่แคบน่าจะถูกใจทุกท่าน

ตกแต่งห้องรับแขกสำหรับพื้นที่แคบ
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องรับแขก

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.