แบบบ้านเพิงหมาแหงน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Skillion Roof หรือ Lean-to Roof หรือ Shed Roof เป็นลักษณะของบ้านที่สไตล์หลังคาแบบง่ายๆคือเป็นลักษณะของเพิงที่ลาดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเราจะมักเห็นแบบบ้านเพิงหมาแหงนตามต่างจังหวัด ตามข้างถนนหนทางเพราะนิยมเปิดเป็นร้านค้าขายของริมทางจึงสร้างร้านค้างด้วยหลังคาเพิงหมาแหงนเพราะมีความง่ายในการออกแบบและสวดในการก่อสร้าง babbaan.in จึงได้รวบรวมภาพตัวอย่างแบบบ้านเพิงหมาแหงนมาให้ชมกัน

เทรนด์ของแบบบ้านเพิงหมาแหงน
จากภาพที่เห็นในอดีตเราจะคิดว่าบ้านทรงเพิงหมาแหงนนั้นเป็นบ้านที่มีดีไซน์ง่ายๆ สร้างง่าย สร้างเพื่อพักอาศัยเท่านั้นไม่เน้นความสวยงาม แต่ในปัจจุบันแบบบ้านเพิงหมาแหงนนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นมีการออกแบบให้ดูซับซ้อนและมีความโมเดิร์นทั้นสมัยมากขึ้น และยังแก้ปัญหาภายในบ้านร้อนด้วยการหุ้มฉนวนกันความร้อนใต้นหลังคาเพื่อให้เคลื่อนความร้อนไม่สะสมในตัวบ้านมากเกินไป ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแบบบ้านเพิงหมาแหงนนั้นมีความสวยงามและดูเป็นบ้านแบบโมเดิร์นมากขึ้น

แบบบ้านเพิงหมาแหงนมีทั้งแบบบ้านชั้นเดียวและแบบบ้านสองชั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นหลังคาเพิงหมาแหงนเป็นบ้านชั้นเดียวเสียมากกว่า บ้านจัดสรรในโครงการต่างๆในปัจจุบันเริ่มจะมีบ้านทรงหลังคาเพิงหมาแหงนมากยิ่งขึ้น และสำหรับคนที่กำลังมองหาแบบบ้านเพิงหมาแหงนเรามีตัวอย่างให้ชมเพื่อเป็นไอเดียในการสร้างบ้าน

แบบบ้านเพิงหมาแหงน


แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน
แบบบ้านเพิงหมาแหงน

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.