เพราะพื้นที่บ้านของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงไม่สามารถจัดสวนขนาดใหญ่ได้ และในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การจัดสวนเล็กๆจะเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะตอบโจทย์หลายอย่าง ทั้งเรื่องการดูแลรักษาสวนเล็กๆนั้นทำได้ง่ายกว่าและการจัดสวนเล็กๆนั้นใช้เงินน้อยกว่า ถึงแม้บางคนอาจจะเนื้อที่บ้านขนาดใหญ่แต่อาจจะต้องเอาไว้ทำที่จอดรถ ห้องเก็บของ ฯลฯ จึงทำให้ไม่สามารถจัดสวนได้เต็มพื้นที่ babbaan.in จึงได้รวบรวมภาพตัวอย่างไอเดียจัดสวนเล็กๆมาฝากท่านที่ต้องการจัดสวนขนาดไม่ใหญ่มากนัก

คำว่า "จัดสวนเล็กๆ" ในความหมายของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะด้วยเรื่องฐานะทางการเงินแบบตัวอย่าไอเดียการจัดสวนเล็กๆที่เรานำมาฝากท่านอาจจะเห็นว่าเล็กเกินไปแต่ก็สามารถประยุกต์ได้ด้วยการจัดแต่ละมุมให้เหมือนแต่ละภาพตัวอย่างก็ได้ เช่น อาจจะจัดสวนเล็กมุมน้ำตกในสวนไว้มุมหนึ่งและอีกมุมหนึ่งเป็นมุมของดอกไม้สวยๆและเพิ่มอีกมุมหนึ่งด้วยต้นไม้แปลกๆสวยๆ เช่น เฟิร์น กุหลาบหิน พืชตระกูลเศรษฐีต่างๆ เป็นต้น

ไอเดียจัดสวนเล็กๆที่เรานำมาฝากเป็นแนวทางการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นมีการใช้หลักการของ Zen เป็นการผสมสานความสมดุลของธรรมชาติด้วยการตกแต่งสวนกับหินให้ดูกลมกลืน สวย และน่ามอง จากภาพตัวอย่างแบบจัดสวนเล็กๆอาจจะมีพืชที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในประเทศไทยหรือเติบโตได้ไม่ค่อยดีหรืออาจจะหาซื้อยาก คุณก็ลองประยุกต์โดยการใช้ไม้ประดับตกแต่งสวนของไทยแทนที่เขาไปได้ ดอกไม้สวยในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการตกแต่งสวนก็มีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น กล้วยไม้ คุณนายตื่นสาย ฯลฯ ซึ่งให้สีสันความสวยงามแก่สวนของเราได้ไม่แพ้ไม่ประดับสวนจากประเทศอื่นๆ

จัดสวนเล็กๆ 

จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ
จัดสวนเล็กๆ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.