ห้องสมุด Klementinum library เป็นห้องสมุดที่มีวามสวยงามติดอันดับต้นของโลกสร้างอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเช็ก เป็นห้องสมุดที่มีความสวยงามตามสไตล์สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันออก เปิดใช้งานเมื่อปี 1722 เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Jesuit university มีหนังสือมากกว่า 20,000 เล่น และโหวดตให้เป็นห้องหนังสือที่มีความสวยงามติดอันดับโลก ดีไซน์การออกแบบห้องสมุดมีความสวยงามตั้งชั้นวางหนังสือ เสา เพดานห้องสมุด เมื่อเข้าไปแล้วรับรองว่าต้องหลงไหลในความสวยงามของห้องสมุดนี้แน่นอน

การออกแบบห้องสมุดให้มีความสวยงามนอกจากจะทำให้คนมีอารมณ์สุนทรีย์ในการอ่านหนังสือมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการดึงดูดให้คนที่ไมเคยคิดว่าจะเข้าห้องสมุดได้มาเยี่ยมชมห้องสมุดหลังนี้บ้าง ซึ่งในประเทศไทยยังมีห้องสมุดที่มีความสวยงามน้อยอยู่

ห้องสมุดสวยๆ

ห้องสมุดสวยๆ
ห้องสมุดดีไซน์ภายนในสวย

ห้องสมุดสวยๆ
เพดานตกแต่งด้วยภาพวาดจิตรสุดปราณีต


ห้องสมุดสวยๆ
วัสดุในการตกแต่งภายในทำจากไม้เนื้อดี


ห้องสมุดสวยๆ
ห้องสมุดเป็นห้องโถงกว้างเพดาสูง ปลอดโปร่ง โล่ง


ห้องสมุดสวยๆ
ศิลปะการตกแต่งเพดานห้องสมุด

ห้องสมุดสวยๆ
ความสวยงามของห้อสมุดช่วงดึงดูดให้คนอยากเข้าห้องสมุดมากขึ้น

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.