หลายคนที่ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่บ้านไปพร้อมกันด้วยนั้นมักจะประสบปัญหาหลักๆก็คือไก่มักจะมาขุดค้ยแปลงผักทำให้แปลกผักเสียหาย ถึงแม้ว่าเราจะได้ประโยชน์จากการปลูกผักสวนครัวไปพร้อมกับการเลี้ยงไก่คือมูลข้อไก่หรือขี้ไก่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยคอกได้ ซึ่งวันนี้ทีมงาน babbaan.in ได้นำไอเดียการเลี้ยงไก่และการปลูกผักสวนครัวซึ่งไม่จำเป็นต้องขังไก่ไว้แต่เฉพาะในคอกเท่านั้นเราสามารถให้มันมาเดินเล่นในสวนผักของเราได้

แก้ปัญหาไก่จิกหรือคุ้ยเขี่ยผักสวนครัว
ไอเดียการแก้ปัญหานี้ก็คือการทำอุโมงไก่ซึ่งเราไปเจอไอเดียนี้มาจากต่างประเทศ นอกจากเราจะมีพื้นที่ให้ไก่สามารถเดินเล่นหรือหาอาหารได้แล้วยังเป็นการป้องกันไก่ไม่ให้ไปจิกผักหรือคุ้ยเขี่ยผักสวนครัวของเราได้วย การมีอุโมงค์ไก่ยังช่วยป้องกันสัตว์จำพวกหมาและแมวเข้าไปทำอันตรายไก่ได้เช่นกัน และการเลี้ยงไก่บ้านด้วยไอเดียนี้หากทำแผนหรือแปลนดีดีจะช่วยให้สวนครัวของเราน่าสนใจมากขึ้นด้วยลองไปชมไอเดียการเลี้ยงไก่บ้านพร้อมกับการปลูกผักสวนครัวด้วยการทำอุโมงไก่

ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่บ้าน

ปลูกผักสวนครัว
ไอเดียปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่บ้านด้วยกัน
ทางเดินไก่บ้านป้องกันขี้ไก่
ทางเดินไก่บ้านป้องกันไม่ให้ไก่ไปขี้หรือไปอุจาระในพื้นบ้านของเรา
ป้องกันไก่บ้านจากหมาและแมว
การมีอุโมงไก่จะป้องกันไก่บ้านจากหมาและแมว
ทางเดินเข้า-ออกของไก่
ทางเดินเข้า-ออกของไก่จากคอกไก่
ตาข่ายทางเดินไก่บ้าน
ตาข่ายทางเดินไก่บ้านป้องกันไก่จากสัตว์อื่นๆ
วิธีเลี้ยงไก่บ้านไม่ให้สกปรก
วิธีเลี้ยงไก่บ้านไม่ให้สกปรกพื้นบ้านและยังดูสวยงามด้วย
วิธีทำสวนป้องกันไก่เข้าสวนผัก
วิธีทำสวนป้องกันไก่เข้าสวนผักแต่ยังสามารถเดินมาในสวนผักได้
กรงเหล็กทำทางเดินไก่
กรงเหล็กทำทางเดินไก่สามารถทำเองหรือนำวัสดุอื่นมาประยุกต์ได้
ป้องกันสวนครัวจากไก่ที่เลี้ยงไว้
ป้องกันสวนครัวจากไก่ที่เลี้ยงไว้หมดปัญหาไก่บินเข้าสวนผัก
เลี้ยงไก่ใกล้สวนผัก
เลี้ยงไก่ใกล้สวนผักทำให้ไก่สามารถคุ้ยเขี่ยหนอนหรือแมลงใกล้กับสวนผักได้
กำจัดศัตรูพื้ชสวนครัว
กำจัดศัตรูพื้ชสวนครัว หนอน หรือแมลงต่างๆ
เลี้ยงไก่แบบเปิด
เลี้ยงไก่แบบเปิดแต่จำกัดพื้นที่
การวางแผ่นทำทางเดินให้ไก่
การวางแผ่นทำทางเดินให้ไก่
เป็นไอเดียสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงไก่แต่ไม่ชอบให้ไก่เข้ามาในบริเวณบ้าน หรือเข้ามาในส่วนที่เรากำหนดไว้เท่านั้นมีข้อดีทั้งกับไก่และคนที่อยู่อาศัยด้วย

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.