คนที่กำลังหาวิธีกําจัดแมลงวันโดยไม่ใช้สารเคมีโปรดเข้าชมไอเดียที่เรานำมาเสนอ มันเป็นกับดักแมลงวันที่สามารถดักแมลงวันโดยที่เราไม่ต้องลงมือฆ่ามันเองหรือไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องใช้กาวเหนียวๆเพื่อล่อให้แมลงวันไปติด babbaan.in มีไอเดียการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นกับดักแมลวันเพื่อวิธีกำจัดแมลงวันในบ้านของเราให้น้อยลงไป ซึ่งจะทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย
วิธีกำจัดแมลงวัน
วิธีกำจัดแมลงวันโดยไม่จำเป็นต้องฆ่าทิ้งแต่มันตายเอง 55

ทำไมต้องกำจัดแมลงวัน
เพราะแมลงวันนอกจากจะสร้างความลำคาญแล้วยังมีเชื่อแบคทีเรียที่สามารถก่อเกิดโรคภัยได้หลายชนิด เช่น โรคอหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ พยาธิ บ้านหลังไหนที่มีเด็กทารกหรือคนที่มีภูมิคุ้นกันไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งต้องสมควรกำหจัดแมลงวันเป็นอย่างยิ่ง


วิธีกำจัดแมลงวันโดยใช้ขวดพลาสติกเหลือใช้ DIY
วิธีกำจัดแมลงวัน
วิธีกำจัดแมลงวันจากขวดน้ำพลาสติก
1. นำขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว

วิธีกำจัดแมลงวัน
วิธีกำจัดแมลงวันโดยการทำกับดัก
2. ตัดน้ำอัดลมออกเป็นสองส่วนโดยให้เลยกึ่งกลางไปทางคอขวดนิดหน่อย

วิธีกำจัดแมลงวัน
วิธีกำจัดแมลงวันด้วยอาหารล่อ
3. นำเศษอาหารมาวางไว้ก้นขวดแล้วน้ำปลายขวดน้ำอัดลมที่ตัดไว้มาปิดเข้าไปตามภาพ

นำขวดน้ำอัดลมไปวางไว้ในบริเวณทีี่มีแมลงวันชุมนุม ร้านอาหาร คอกไก่ คอกวัว คอกควาย หรือบริเวณที่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูลเยอะๆ จะเป็นแหล่งที่มีแมลงวันอยู่มากที่สุดหลังจากนั้นก็รอผลทิ้ไว้หลายๆวันก็ได้เพราะแมลงวันที่บินออกมาไม่ได้ก็จะตายอยู่ในนั้น

คลิปวิธีกำจัดแมลงวันโดยไม่ใช้สารเคมี อาจจะช็อคหน่อยนะ


ในคลิปจะใช้ไอเดียเดียวกันเพียงแต่ว่าจะใช้พลาสติกคลุมแทนและเจาะรูเล็กๆ แล้วนำเศษอาหารมาทาบริเวณรู แมลงวันจะค่อยๆบินเข้ามาเก่าและไต่ตามรูเข้าไปแต่ออกมาไม่ได้เราก็จะได้แมลงวันตามภาพ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.