เวลาเราสร้างบ้านต้องมีการปรับพื้นที่หรือเคลียร์ต้นไม้ออกแต่สำหรับบางคนที่ไม่อยากตัดต้นไม้เพราะชอบอนุรักษ์ต้นไม้หรือเป็นไม้ต้องห้ามที่ไม่สามารถตัดได้ วันนี้เราเลยนำไอเดียการสร้างบ้านที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ออก เป็นไอเดียแบบบ้านที่กลมกลืนไปกับต้นไม้เหมาะสำหรับคนที่สร้างบ้านโดยไม่อยากตัดต้นไม้ทิ้ง babaan.in ก็เลยนำไอเดียแบบบ้านอนุรักษ์ธรรมชาติมาฝากเป็นไอเดียแบบสร้างบ้านที่แปลกและในประเทศไทยยังไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไรนัก

 แบบสร้างบ้านโดยไม่ตัดต้นไม้

สร้างบ้านครอบต้นไม้
สร้างบ้านครอบต้นไม้บริเวณระเบียงบ้าน
 สำหรับคนที่มีต้นไม้ใหญ่ๆและไม่อยากตัดทิ้งลองสร้างไว้บริเวณระเบียงบ้านดู


ปลูกต้นไม้ระเบียงบ้าน
ไอเดียปลูกต้นไม้ระเบียงบ้าน
 ไอเดียนี้เป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใต้ระเบียงบ้าน

สร้างบ้านครอบต้นไม้
สร้างบ้านครอบต้นไม้ใหญ่
 ไอเดียการปลูกบ้านโดยไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ดูสวยและกลมกลืนกับธรรมชาติ


สร้างระเบียงบ้านทับต้นไม้ใหญ่
สร้างระเบียงบ้านทับต้นไม้ใหญ่
 ไอเดียการปูพื้นระเบียงไม้โดยไม่ตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้ง


ระเบียงไม้และต้นไม้ใหญ่
ระเบียงไม้และต้นไม้ใหญ่
 ไอเดียการส้างระเบียงไม้และต้นไม้ใหญ่ให้สามารถอยู่ด้วยกันได้


ปูพื้นทางเดินโดยไม่ตัดต้นไม้
ปูพื้นทางเดินโดยไม่ตัดต้นไม้
 ออกแบบทางเดินเข้าบ้านโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ออก


สร้างบันไดบ้านครอบต้นไม้
สร้างบันไดบ้านครอบต้นไม้
 ออกแบบบันได้บ้านโดยสร้างครอบต้นไม้ขนาดใหญ่


สร้างระเบียงบ้านโดยไม่ตัดต้นไม้ทิ้ง
สร้างระเบียงบ้านโดยไม่ตัดต้นไม้ทิ้ง
 เหมาะสำหรับทำเป็นระเบียงร้านอาหารให้ความร่มรื่นได้


สร้างต้นไม้ใหญ่ใกล้สระว่ายน้ำ
สร้างต้นไม้ใหญ่ใกล้สระว่ายน้ำ
ปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้สระว่ายน้ำแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องใบไม้หล่อน


สร้างระเบียงบ้านครอบต้นไม้
สร้างระเบียงบ้านครอบต้นไม้
 ไอเดียการเจาะพืนระเบียงไม้ให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้


ปลูกต้นไม้ในบ้าน
ไอเดียปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้าน
 ไอเดียการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ๋ในบ้านโดยไม่ตัดทิ้ง


สร้างบ้านใกล้ต้นไม้ใหญ่
แบบสร้างบ้านใกล้ต้นไม้ใหญ่
 แบบสร้างบ้านใกล้ต้นไม้ใหญ่โดยไม่ต้องตัดต้นไม้ทิ้ง


ต้นไม้ใหญ่กับรั้วบ้าน
ต้นไม้ใหญ่กับรั้วบ้าน
 ไอเดียการสร้างผนังบ้านครอบต้นไม้ใหญ่

ปลูกต้นไม้ใหญ่
ปลูกต้นไม้ใหญ่
 ไอเดียการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เจริญเติบโตได้โดยไม่กระทบกับบ้าน


ต้นไม้ใหญ่ในบ้าน
ต้นไม้ใหญ่ในบ้าน
 การปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้านด้วยการเจาะเพดานและพื้นให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้


บ้านต้นไม้
บ้านต้นไม้
 บ้านต้นไม้ที่ทำจากต้นไม้จริงๆ


กำแพงบ้านและต้นไม้ใหญ่
กำแพงบ้านและต้นไม้ใหญ่
 แบบกำแพงไม้ที่สร้างโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ทิ้ง


ไอเดียการสร้างกำแพง
ไอเดียการสร้างกำแพง
 ไอเดียการสร้างกำแพงโดยให้ต้นไม้สามารถเติบโตทะลุกำแพงได้


ระเบียงไม้ครอบต้นไม้ใหญ่
แบบระเบียงไม้ครอบต้นไม้ใหญ่
 ไอเดียการออกแบบระเบียงไม้ครอบต้นไม้ใหญ่

ระเบียงในสวน
ระเบียงในสวน
 ออกแบบระเบียงในสวนโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้ง


หมดปัญหาการตัดต้นไม้ทิ้ง
หมดปัญหาการตัดต้นไม้ทิ้ง
หมดปัญหาการตัดต้นไม้ทิ้งเวลาสร้างบ้าน


แบบที่นั่งใต้ต้นไม้
แบบที่นั่งใต้ต้นไม้
 แบบที่นั่งใต้ต้นไม้สามารถปรับได้เมื่อมันโตขึ้น


โต๊ะทานอาหารแบบธรรมชาติ
โต๊ะทานอาหารแบบธรรมชาติ
 โต๊ะทานอาหารแบบธรรมชาติให้ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่ได้


ปลูกบ้านใต้ต้นไม้
ปลูกบ้านไม้ใต้ต้นไม้

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.