แบบบ้านมุงหลังคาใบจาก
แบบบ้านมุงหลังคาใบจาก
หลังคาใบจากเป็นหลังคาประดิษฐ์ด้วยมือ เป็นหลังคาแฮนเมค ในสมัยก่อนเป็นหลังคาที่สร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกแบบเช่น
เดียวกันกับหลังคาฟางหญ้า วันนี้ babbaan.in ก็เลยจะพาไปชมแบบตัวอย่างและวิธีการสร้างหลังคาใบจากทำได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญ
มาก่อน ใบจากนั้นยังสามารถทำขายได้ด้วยซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรที่มาซื้อไปมุงหลังคาโรงเรือนสัตว์ หรือมุงหลังคาเรือนเพาะเห็ดก็ได้

ต้นจากเกิดแถวไหนบ้าง
ต้นจาก ภาษาอังกฤษเรียก Nypa Plam, Nypa, Nipa มีถิ่นกำหนดอยู่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อยแต่เราจะมักเห็น
เกิดในป่าชายเลนบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นถึง ใบจากนั้นนำมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างบางคนก็เอาไปห่อขนมกลายเป็นขนมจากบางคนก็เอาไปทำหลังคา ซึ่ง
เราจะพาไปชมตัวอย่างการทำหลังคาใบจาก

วิธีทำหลังคาใบจาก

เริ่มด้วยการตัดเก็บรวบรวมใบจากมาจากต้นจาก
 จากนั้นพับใบจากหนึ่งทบให้มันมีช่องว่าพอที่จะสอดกิ่งไม้แล้วนำมาเรียงกันให้ตรง


 ใช้ใบไม้เจาะกานใบจากแล้วใช้ใบจากที่ฉีกอยากลายตรงสอดเข้ารูที่เจาะ


 ทำแบบนี้กับใบจากอื่นๆจนมันเริ่มยาวขึ้น


 เมื่อมันเริ่มยาวให้เอาก้านหรือกิ่งไม้มาคลองบริเวณที่เราพับใบจากด้านบน


 ทำต่อไปเรื่อยก็จะได้หลังคาใบจาก

หลังคาใบจาก
หลังคาใบจากขายเริ่มต้นตับละ 3 บาท ตามท้องตลาด

คลิปวิธีทำหลังคาตับใบจาก

ติดตั้งหลังคาใบจาก

ระยะห่างหลังคาตับใบจาก
ระยะห่างหลังคาตับใบจาก
 
บ้านหลังคาใบจาก
บ้านหลังคาใบจาก

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.