มีหลายคนที่ชื่นชอบแบบบ้านไม้ มีความรู้สึกว่าบ้านไม้นั้นไม่มั่นคงแข็งแรงเทียบเท่าบ้านโครงสร้างปุนซีเมนต์หรือบ้านที่สร้างจากโครงสร้างเหล็ก แต่ก็ยังอยากตกแต่งภายนอกบ้านด้วยไม้อยู่เพราะมีความชื่นชอบและหลงไหลในความสวยงามของไม้ ซึ่งไอเดียนี้เป็นการสร้างบ้านด้วยปูนซีเมนต์หรือโครงสร้างเหล็กแต่งตกแต่งผนังบ้านภายนอกด้วยไม้ babbaan.in ได้รวบรวมภาพตัวอย่างแบบบ้านปูนซีเมนต์ผนังไม้สวยๆมาให้ชม

ข้อดีของแบบบ้านปูนตกแต่งด้วยไม้
- ให้ความสวยงามแบบธรรมชาติ เราจะมีแบบบ้านไม้ที่มีความสวยงามในสไตล์โมเดิร์นทันสมัย การสร้างบ้านด้วยไม้เป็นวัสดุทั้งหมด จะไม่สามารถทำโครงสร้างที่โมเดิร์นแปลกตาเหมือนกับการส้รางบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กหรือปูนซีเมนต์

- ลดการสั่นสะเทือนเวลาเดิน บ้านที่สร้างจากไม้ทั้งหลังนั้นจะสั่นสะเทือนเวลาที่เราเดินไปเดินมา เนื่องจากเนื้อไม้นั้นมีความยืดหยุ่น บ้านไม้เก่าๆเวลาเดินจะเกิดเสียด้วย

- บ้านมีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากบ้านสร้างจากโครงสร้างปูนหรือเหล็กจะทำให้มีความแข็งแรงมากกว่าบ้านที่สร้างจากไม้

- ดูไม่แตกต่างจากบ้านไม้ หากเรามองภายนอกจะดูเหมือนแบบบ้านไม้ที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง ซึ่งไม่แตกต่างกันเลย

- ใช้ได้ทั้งไม้เก่าและไม้สร้างจากวัสดุสังเราะห์ เนื่องจากเป็นการนำไม้มาเป็นวัสดุสำหรับตกแต่งเท่านั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งไม้เก่าๆหรือไม้เฌอร่าก็ได้


แบบบ้านตกแต่งด้วยไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้
แบบบ้านตกแต่งผนังไม้ภายนอก
แบบบ้านปูนตกแต่งด้วยผนังไม้


จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องตกแต่งผนังด้วยไม้ทั้งหมดเราอาจจะตกแต่งเพียงแค่บางส่วนก็ทำให้เราได้แบบ้านที่มีความสวยงามของไม้และดีไวน์แบบโมเดิร์นได้เช่นกัน ไอเดียการนำไม้มาตกแต่งผนังภายนอกบ้านเป็นแบบบ้านที่กำลังได้รับความนิยม

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.