เชิญมาชมแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่นเป็นลักษณะของแบบบ้านชั้นเดียวหน้ากว้าง เหมาะกับคนที่มีพื้นที่กว้าง ซึ่งสไตล์การออกแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น จะเป็นลักษณะของความโมเดิร์นผสมผสานวัสดุที่เป็นธรรมชาติด้วย เช่น การออกแบบหลังคาให้มีแผงพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในบ้านดีไซน์ควบคู่กันกับแบบบ้านวัสดุในการสร้างบ้านด้วยไม้ธรรมชาติ มีดีไซน์หรูหราเรียบง่ายไม่ฉูดฉาด ใครที่ชื่นชอบบ้านดีไซน์สวยๆ ง่าย สไตล์แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่นก็ลองนำแบบตัวอย่างที่ทาง babbaan.in ได้รวบรวมมาไปพิจารณากันได้เลย

จุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น 
- ระเบียงไม้ แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่นมักจะนิยมสร้างระเบียงไม้รอบๆบ้านเอาไ้วสำหรับเป็นที่พักผ่อน หรือเอาไว้ให้ได้เดินออกมาชมบรรยากาศรอบบ้านได้
- ยกพื้น อีกหนึ่งไอเดียที่ได้รับความนิยมในแบบบ้านญี่ปุ่นก็คือการยกพื้นของตัวบ้านสูงประมาณ 1 ฟุต เพื่อให้ตัวบ้านดูไม่ต่ำเกินไป
- ใช้ไม้เป็นวัสดุสร้างบ้าน เป็นสิ่งที่นิยมในการสร้างบ้านญี่ปุ่นนั้นก็คือการใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้าน และแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่นที่เรานำมาให้ชมก็มีหลายตัวอย่างที่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักหรือวัสดุบางส่วนในการสร้างบ้าน


สำหรับรูปภาพตัวอย่างแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่นที่นำมาให้ชมอาจจะมีบางแบบที่เป็นสไตล์เกาหลีด้วย ซึ่งก็มีส่วนคล้ายกันมากพอสมควรเพราะด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีมีความใกล้ชิดกัน ทำให้อารยธรรมด้านสถาปัตยกรรมในการสร้างบ้านมีความคล้ายกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบแบบบ้านชั้นเดียวหรือชอบออกแบบบ้านให้มีสไตล์ญี่ปุ่นก็ลองสร้างบ้านตามภาพตัวอย่างที่เรานำมาให้ชมได้เลย

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น


แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น
แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.