แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับสวยไปอีกแบบ สำหรับคนที่มีพื้นดินในการก่อสร้างไม่สม่ำเสมอกันทำให้หลายๆคนเลือกที่จะทำการปรับพื้นที่ดินด้วยการถม ไถ แต่ก็มีบางคนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับปรุงที่ดินได้เพราะที่ดินเป็นภูเขาหรือมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินมากเกินไป แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับจะช่วยสามารถตอบโจทย์คนที่มีพื้นที่ดินที่ลาดเอียงหรือไม่ใช่นแนวราบได้ babbaan.in จึงได้รวบรวมอีกหนึ่งภาพตัวอย่างแบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับที่มีความสวยงามไปอีกแบบ ในประเทศไทยจะไม่ค่อยพบเจอนักเพราะคนไทยส่วนใหญจะนิยมปรับพื้นที่ก่อนสร้างบ้านและไม่นิยสร้างบ้านบนพื้นที่ต่างระดับเท่าไรนัก

ลักษณะของแบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับที่เรานำมาให้ชมจะมีจุดเด่นคือ มีทางเดินขึ้นบ้านที่เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ บางแบบก็สูงมาก บางแบบก็สูงน้อย ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกันเลยความแตกต่างของพื้นต่างระดับจะทำให้บ้านของเราดูมีมิติ ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือออกแบบความชันของบันได้ที่ขึ้นพื้นต่างระดับให้เหมาะสมกับที่ดินของเราและขนาดของที่ดินด้วย พื้นที่ชันมากเกินไปก็ควรมีที่พักระหว่างขั้นบันได้เพื่อความปลอดภัยด้วย

 แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ


แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับแบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ
แบบบ้านชั้นเดียวพื้นต่างระดับ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.