โคมไฟนอกจากจะให้แสงสว่างภายในบ้านแล้วยังสามารถทำให้บานของเราสวยงามขึ้นมาได้ วันนี้จะขอพาไปชมแบบตัวอย่างโคมไฟสวยๆสำหรับแต่งบ้านในสไตล์สปุตนิกกัน ใครที่ชื่นชอบศิลปนะดาวกระจายหรือชอบอะไรที่เป็นทรงยื่นๆออกมา ลองชมแบบโคมไฟสวยๆเหล่านี้ดูรับรองว่าต้องชื่นชอบบ้างไม่มากก็น้อย ใครมีที่ฝีมือก็สามารถใช้ของในบ้านนำมาแต่งโคมไฟให้มีแบบสไตล์นี้ได้เลย

โคมไฟสวยๆแบบสปุตนิกเป็นอย่างไร
โคมไฟสวยๆแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ประเทศสหภาพโซเวียตส่งไปสำรวจดวงจันทร์เมื่อ 50 กว่าปีมาแล้ว โดยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีเสาสัญญาณยื่นออกมาหลายเสาคล้ายกับหอยเม่น ซึ่งไอเดียนี่แหละถูกเหล่าดีไซน์เนอร์นำมาประยุกแอฟไพล์เป็นโคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

โคมไฟสวยๆ
โคมไฟสวยๆ

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.